Hội thảo khoa học quốc tế SEAUS 2023: Giải pháp thiết kế đô thị tại khu vực Đông Nam Á để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu

Biến đổi khí hậu phản ánh sự thay đổi dài hạn về nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết. Những thay đổi này là tự nhiên, nhưng kể từ những năm 1800, tác động của con người đã trở thành nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu - và một trong những vấn đề “không thể đảo ngược” trong nhiều thế kỷ qua đó chính là nóng lên toàn cầu. Với mong muốn chung tay giải quyết vấn đề này, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã phối hợp với Đại học KU Leuven (Bỉ) và Đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế SEAUS 2023 với chủ đề “Giải pháp thiết kế đô thị tại khu vực Đông Nam Á để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu”.

[Podcast] Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Đông Nam Bộ (Kỳ 2): Định Hướng Phát Triển Nguồn Nhân lực Chất Lượng Cao

Nhân lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, giữ vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Để phát triển Vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch của Nghị quyết 24/NQ-TW, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với lợi thế cạnh tranh của Vùng cần được tiến hành theo quy hoạch. Dựa trên các phân tích thực trạng ở kỳ 1 bài viết, nhóm tác giả đã đề xuất một số định hướng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho Vùng Đông Nam Bộ ở kỳ 2. 

[Podcast] Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Cho Sự Phát Triển Bền Vững Vùng Đông Nam Bộ (Kỳ 1): Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Vùng

Nhân lực được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia, giữ vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Để phát triển Vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch của Nghị quyết 24/NQ-TW, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với lợi thế cạnh tranh của Vùng cần được tiến hành quy hoạch. Dựa trên số liệu thống kê và phân tích, các tác giả của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã làm rõ sự thiếu hụt về nhân lực, từ đó, đề xuất một số định hướng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho Vùng Đông Nam Bộ.

Hội nghị thường niên lần thứ 56 - Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Từ ngày 2 đến ngày 5/5/2023, Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức phiên báo cáo hội thảo với chủ đề “Lộ trình chuyển đổi carbon thấp toàn diện ở Châu Á: Xanh hóa nông nghiệp và quản lý khí hậu địa phương” tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của ADB tại Incheon, Seoul, Hàn quốc.

[Podcast] Tái Cấu Trúc Bền Vững Vùng Kinh Tế Đông Nam Bộ (Kỳ 3): Quan Điểm Tái Cấu Trúc Vùng

Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả nước, nhưng đang đứng trước thách thức phục hồi kinh tế và tiến tới phát triển bền vững trong dài hạn. Trước vấn đề này, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã và đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Vùng thông qua hoạt động nghiên cứu và tư vấn. Tại bài viết này, tác giả đã phân tích những điểm nghẽn trong quá trình phát triển Vùng, từ đó, đề xuất các chính sách cơ cấu hay thực hiện tái cấu trúc trung và dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền vững Vùng.

UEH tham gia và đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICSEVEN 2023 tại thành phố Hyogy, Nhật bản

Với chiến lược phát triển đa ngành bền vững, năm 2023, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tham gia và đồng tổ chức hội thảo ICSEVEN 2023 với Hiệp hội Cải tiến học thuật Đài Loan (Taiwan Association for Academic Innovation - TAAI) tại thành phố Hyogy, Nhật bản - mở ra nhiều cơ hội trao đổi hợp tác và nâng cao danh tiếng học thuật của Trường.

[UEH & Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam] Workshop: A Review and Trends of Vietnam Insurance Market

Sáng ngày 21/04/2023, Khoa Tài Chính - Trường Kinh doanh UEH (COB), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã kết hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh tổ chức workshop với chủ đề "Tổng quan tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và những định hướng cho tương lai". Chương trình cung cấp cho giảng viên, sinh viên và những người quan tâm khác tình hình thực tiễn của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh kinh tế, xã hội và pháp luật mới, dự báo những xu thế phát triển trong tương lai nhằm định hướng cho việc học tập - giảng dạy - nghiên cứu - phát triển nghề nghiệp chuyên ngành.

Seminar SIBM kỳ 1: “Logistics managers’ competence and firms’ logistics performance: are they related?”

Chiều ngày 13/4/2023, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing thuộc Trường Kinh doanh UEH (COB) đã tổ chức seminar SIBM “Logistics managers’ competence and firms’ logistics performance: are they related?". Seminar đã giới thiệu kết quả sơ bộ của nghiên cứu chung giữa UEH và RMIT (Úc) với các chuyên gia, học giả và sinh viên trong ngành về mối liên hệ giữa năng lực logistics và chuỗi cung ứng với hiệu quả hoạt động logistics của doanh nghiệp.

[Podcast] Tái Cấu Trúc Bền Vững Vùng Kinh Tế Đông Nam Bộ (Kỳ 2): Hạn Chế Nội Vùng

Vùng Đông Nam Bộ đang có những đóng góp quan trọng chung vào tăng trưởng và phát triển của cả nước, nhưng đang đứng trước thách thức phục hồi kinh tế và tiến tới phát triển bền vững trong dài hạn. Trước vấn đề này, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã và đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Vùng thông qua hoạt động nghiên cứu và tư vấn. Tại bài viết này, tác giả đã phân tích những điểm nghẽn trong quá trình phát triển Vùng, từ đó, đề xuất các chính sách cơ cấu hay thực hiện tái cấu trúc trung và dài hạn nhằm đảm bảo phát triển bền vững Vùng.