[Podcast] Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật Và Đổi Mới Công Nghệ Ở Vùng Đông Nam Bộ (Phần 2): Giải Pháp Tăng Cường Đổi Mới Công Nghệ Và Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng có hoạt động kinh tế lớn nhất nước. Tuy nhiên, trong những năm thời kỳ dịch bệnh Covid gần đây, tốc độ tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ có xu hướng giảm và thấp hơn cả nước. Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ, nhóm tác giả đã đưa ra những thành tựu lớn và các nguyên nhân tác động hạn chế đến hoạt động đổi mới khoa học công nghệ của vùng. Từ đây, đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng chất lượng tăng trưởng của vùng ĐNB.

[Podcast] Phát Triển Khoa Học Kỹ Thuật Và Đổi Mới Công Nghệ Ở Vùng Đông Nam Bộ (Phần 1): Thành Tựu Đổi Mới Công Nghệ Và Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng có hoạt động kinh tế lớn nhất nước. Tuy nhiên, trong những năm thời kỳ dịch bệnh Covid gần đây, tốc độ tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ có xu hướng giảm và thấp hơn cả nước. Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao của vùng Đông Nam Bộ, nhóm tác giả đã đưa ra những thành tựu lớn và các nguyên nhân tác động hạn chế đến hoạt động đổi mới khoa học công nghệ của vùng. Từ đây, đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng ĐNB.

[Podcast] Tài chính xanh và phát triển bền vững Vùng Đông Nam Bộ – Phần 2: Nhu Cầu Tài Chính Xanh Tại Vùng Đông Nam Bộ Và Giải Pháp

Dựa trên thực trạng và bài học kinh nghiệm tại các quốc gia đã phân tích ở phần 1 bài viết, tác giả đã đề xuất các khuyến nghị liên quan nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các chính sách tài chính xanh một cách hiệu quả và đồng bộ tại Đông Nam Bộ, hướng đến việc phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng.

Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 5 – ACBES 2023

Vào các ngày 16 và 17/8/2023, Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 5 (The 5th Asia Conference on Business and Economic Studies – ACBES 2023) đã thu hút hơn 200 học giả từ 33 quốc gia trên thế giới tham dự. Sự kiện này một lần nữa đánh dấu sự thành công về uy tín và chất lượng học thuật của chuỗi hội thảo thường niên do Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức.

Special Training Workshop “Kinh tế học đô thị - Những vấn đề mới nổi và hướng nghiên cứu tiềm năng” thuộc chuỗi hoạt động học thuật Hội thảo Quốc tế ACBES 2023

Sáng ngày 16/8/2023, Phiên Special Training Workshop trong Chuỗi hoạt động học thuật của Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 5 (The 5th Asia Conference on Business and Economic Studies – ACBES 2023), với chủ đề “Kinh tế học đô thị - Những vấn đề mới nổi và hướng nghiên cứu tiềm năng” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 60 khách tham dự dưới hình thức Hybrid.

Hội nghị thường niên của Hội đồng biên tập JABES và Phiên họp đặc biệt JABES-NTUMR thuộc chuỗi hoạt động Hội thảo quốc tế ACBES 2023

Chiều ngày 16/8/2023, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) đã tổ chức Hội nghị thường niên của Hội đồng biên tập JABES (JABES Annual Meeting) và Phiên họp đặc biệt do Tạp chí JABES và Tạp chí NTU Management Review (NTUMR) thuộc Trường Quản lý, Đại học Quốc Gia Đài Loan (The College of Management in National Taiwan University) đồng tổ chức với chủ đề "Vai trò của Biên tập viên và những điều cần thiết của Biên tập viên".

Special Training Workshop “Bền vững và thay đổi - Các nghiên cứu quản trị hậu COVID-19”: Hoạt động học thuật từ Hội thảo quốc tế ACBES 2023

Sáng ngày 16/8/2023, Phiên đầu tiên khởi động chuỗi hoạt động của Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 5 (ACBES 2023) - Special Training Workshop do GS. Jo Bensemann trình bày, với chủ đề “Bền vững và thay đổi - Các nghiên cứu quản trị hậu COVID-19” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 60 khách tham dự dưới hình thức Hybrid.

[Podcast] Tài Chính Xanh Và Phát Triển Bền Vững Vùng Đông Nam Bộ – Phần 1: Kinh Nghiệm Tại Các Quốc Gia

Đông Nam Bộ (ĐNB) là vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước, tuy nhiên các ngoại tác tiêu cực từ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của vùng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trước vấn đề này, tác giả Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành nghiên cứu về tài chính xanh trên cơ sở lý thuyết, phân tích thực trạng và bài học kinh nghiệm tại các quốc gia, từ đây đề xuất các khuyến nghị liên quan nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các chính sách tài chính xanh một cách hiệu quả và đồng bộ tại ĐNB để hướng đến việc phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng.

Trường hè về Thống kê và Tính toán BAYES 2023

Trường hè về Thống kê và Tính toán Bayes là hoạt động do Trường Công nghệ và Thiết kế UEH và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán chủ trì phối hợp cùng Khoa Toán - Thống kê và Viện Toán ứng dụng thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế UEH triển khai từ ngày 13/7/2023, kéo dài trong 10 ngày liên tục. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, và thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trong, ngoài nước.