Đại học khởi nghiệp: Đổi mới chương trình đào tạo cần bám sát nhu cầu của thị trường

[Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn] Từ kinh nghiệm xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về khởi nghiệp và đạt được những kết quả khả quan, PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Phó giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chia sẻ những thuận lợi, thách thức mà các trường đang hướng tới mô hình đại học khởi nghiệp có thể gặp phải.