UEH tiếp tục là trường dẫn đầu Việt Nam và nằm trong Top 1.000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới

26 tháng 02 năm 2018

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng các trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam, với tiêu chí phiếu bầu từ Hiệu trưởng các trường đào tạo kinh doanh (Dean‘s recommendations) đạt mức cao nhất từ trước đến nay (123%). Đạt mức 2 Palmes of excellence, UEH được xem là trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh trong khu vực.

Eduniversal là một tổ chức xếp hạng các trường kinh doanh uy tín toàn cầu, ra đời năm 1994, tại Pháp. Theo công bố năm 2017 của Eduniversal, Việt Nam có 03 cơ sở giáo dục nằm trong Top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, trong đó có (i) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và (ii) Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).

Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng các trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam, với tiêu chí phiếu bầu từ Hiệu trưởng các trường đào tạo kinh doanh (Dean‘s recommendations) đạt mức cao nhất từ trước đến nay (123%). Đạt mức 2 Palmes of excellence, UEH được xem là trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh trong khu vực.

Ngoài ra, đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG). Đây là dự án hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp, triển khai tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Cơ sở này cung cấp các khóa học về Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính, Thạc sĩ Ngân hàng. Đặc biệt, học viên theo học ngành Quản trị kinh doanh sẽ có cơ hội học năm thứ hai tại một trong tám trường đối tác của Trung tâm tại Pháp và Châu Âu.

Bảng xếp hạng của Eduniversal gồm 1.000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, được lựa chọn sau khi Hội đồng Khoa học Quốc tế phân tích hơn 4.000 trường đại học chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh của 154 quốc gia trên toàn cầu:

Danh sách trên được chia theo 5 mức xếp hạng, cụ thể:

- Hạng 1 Palme of excellence: Business school with considerable local influence (Trường đào tạo kinh doanh có tầm ảnh hưởng đáng kể trong nước);

- Hạng 2 Palmes of excellence: Good business school with strong regional influence (Trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh toàn khu vực);

- Hạng 3 Palmes of excellence: Excellent business school with reinforcing international influence (Trường đào tạo kinh doanh xuất sắc có ảnh hưởng quốc tế);

- Hạng 4 Palmes of excellence: Top business school with significant international influence (Top trường đào tạo kinh doanh có ảnh hưởng quốc tế nổi bật);

- Hạng 5 Palmes of excellence: Universal business school with strong global influence (Trường đào tạo kinh doanh quốc tế có tầm ảnh hưởng mạnh toàn cầu).

Bảng xếp hạng được Hội đồng Khoa học Quốc tế đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí định tính như: mức độ ảnh hưởng trên tầm quốc tế thông qua công trình nghiên cứu, hợp tác quốc tế, phiếu bầu của các Hiệu trưởng trường kinh doanh, đánh giá của giảng viên, học viên, cựu học viên và nhà tuyển dụng…Ngoài ra, Hội đồng còn xét theo các tiêu chí định lượng như: chi tiêu quốc gia/người dành cho giáo dục, tổng sản phẩm quốc nội (GDP)/người, quy mô dân số, số lượng người học ở bậc cao học.

Bảng xếp hạng của Eduniversial nhằm cung cấp cho người học cơ sở khách quan để lựa chọn tổ chức giáo dục tốt nhất cho nghề nghiệp tương lai. Ngoài ra, tổ chức này còn giúp các nhà tuyển dụng xác định được những địa chỉ giáo dục tin cậy; đồng thời có thể giúp các tổ chức giáo dục tìm hiểu, đánh giá các đối tác quốc tế để hợp tác cùng phát triển.

Thông qua bảng xếp hạng này, có thể thấy, UEH hiện đang là tổ chức giáo dục đào tạo tin cậy dành cho người học yêu thích ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, tiếng Anh. Hy vọng UEH và các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế không ngừng nỗ lực, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu.

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng,

Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triền chương trình.

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ