UEH là Trường dẫn đầu đầu Việt Nam và thuộc Top 100 Trường đào tạo Thạc sỹ tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal năm 2018

10 tháng 07 năm 2018

Theo công bố năm 2018 của Eduniversal, có 4 chương trình đào tạo Thạc sỹ tại Việt Nam được xếp hạng Top 100 trên thế giới, trong đó Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có 3 chương trình: (1) Chương trình Thạc sỹ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe của UEH, (2) Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính Ngân hàng (MEBF) và (3) Chương trình Thạc sỹ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) của Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG)

Eduniversal là tổ chức xếp hạng các trường về kinh doanh uy tín trên thế giới, ra đời vào năm 1994. Theo công bố năm 2018 của Eduniversal, có 4 chương trình đào tạo Thạc sỹ tại Việt Nam được xếp hạng Top 100 trên thế giới, trong đó Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có 3 chương trình: (1) Chương trình Thạc sỹ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe của UEH, (2) Chương trình Thạc sỹ Kinh tế Tài chính Ngân hàng (MEBF) và (3) Chương trình Thạc sỹ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) của Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG). CFVG là cơ sở hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp, triển khai thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn: http://www.best-masters.com/ranking-master-in-vietnam.html

Trong bảng xếp hạng Top 100 các Trường đào tạo Thạc sỹ, Eduniversal dựa vào các tiêu chí đánh giá uy tín của chương trình (50% dựa vào ý kiến nhà tuyển dụng, 50% phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng mạnh của Trường), mức lương của lần tuyển dụng đầu tiên và mức độ hài lòng của người học.

Về phương pháp xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo Thạc sỹ và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tốt nhất thế giới (Eduniversal Best Masters and MBAs Ranking), Eduniversal chú trọng vào các thế mạnh học thuật tại các đại học. Eduniversal giúp phân loại các chương trình Thạc sỹ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hàng đầu thế giới; đồng thời, đánh giá được các học viên có năng lực cạnh tranh nhất trên thị trường lao động toàn cầu. Việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo Thạc sỹ và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tốt nhất thế giới của Eduniversal là nguồn thông tin đáng tin cậy, cung cấp cho người học cơ sở khách quan để lựa chọn tổ chức giáo dục tốt nhất theo định hướng nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, tổ chức này còn giúp các nhà tuyển dụng xác định được những nơi đào tạo tin cậy và giúp các cơ sở giáo dục tìm hiểu, đánh giá các đối tác quốc tế phù hợp để hợp tác cùng phát triển.

Theo công bố từ năm 2017 của Eduniversal, Việt Nam có 03 cơ sở giáo dục nằm trong Top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, trong đó có (1) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và (2) Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý, với mức đánh giá Hạng 2 Palmes of excellence: Good business school with strong regional influence (Trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh toàn khu vực).

Nguồn: http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-vietnam.html

(Tổ chức Eduniversal xếp hạng các trường kinh doanh theo 5 mức cụ thể như sau:

- Hạng 1 Palme of excellence: Business school with considerable local influence   (Trường đào tạo kinh doanh có tầm ảnh hưởng đáng kể trong nước);

- Hạng 2 Palmes of excellence: Good business school with strong regional influence (Trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh toàn khu vực);

- Hạng 3 Palmes of excellence: Excellent business school with reinforcing international influence (Trường đào tạo kinh doanh xuất sắc có ảnh hưởng quốc tế);

- Hạng 4 Palmes of excellence: Top business school with significant international influence (Top trường đào tạo kinh doanh có ảnh hưởng quốc tế nổi bật);

- Hạng 5 Palmes of excellence: Universal business school with strong global influence (Trường đào tạo kinh doanh quốc tế có tầm ảnh hưởng mạnh toàn cầu)).

Thông qua các bảng xếp hạng này, có thể thấy, UEH đã nỗ lực không ngừng để xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo đáp ứng được các chuẩn quốc tế và được các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới công nhận. UEH hiện đang là tổ chức giáo dục đào tạo tin cậy dành cho người học yêu thích ngành kinh tế, kinh doanh, kinh tế và quản trị sức khỏe, Marketing, .... Hy vọng UEH và các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế tiếp tục phấn đấu, giữ vững vị thế dẫn đầu.

Tin, ảnh: Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình,

Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ