TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: UEH chính thức mở cổng đăng ký các phương thức xét tuyển sớm Khóa 50 – Đại học chính quy, năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long

19 tháng 03 năm 2024

Sáng ngày 19/03/2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) mở cổng đăng ký xét tuyển Đại học chính quy (ĐHCQ) các phương thức dựa trên kết quả học tập THPT (Phương thức 3,4) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2024 (Phương thức 5). Hướng dẫn phương thức xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (Phương thức 2) cũng đồng thời được công bố.