TUYỂN SINH ĐHCQ 2024: UEH thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Phương thức xét tuyển sớm Khóa 50 – ĐHCQ năm 2024 đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA) và đào tạo tại Vĩnh Long (KSV)

21 tháng 05 năm 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA) và Đào tạo tại Vĩnh Long (KSV) thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển học sinh Giỏi (PT3), Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4), Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM (PT5) – Khóa 50 – ĐHCQ năm 2024