UEH ĐA NGÀNH VÀ BỀN VỮNG: 6 môn học bắt buộc ở tất cả các ngành học, làm nên sự đặc biệt của sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

27 tháng 04 năm 2024

Theo thống kê từ các nền tảng trực tuyến, mỗi năm, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) nhận được sự quan tâm của hơn 60.000 người học tiềm năng và là ngôi nhà tri thức của 30.000 người học các bậc, hệ đào tạo. Một phần cho lý do đó chính là “niềm tin” về chất lượng tiên phong của các chương trình đào tạo. Tại UEH, sinh viên tất cả các ngành/chuyên ngành đều được trang bị 6 môn học vô cùng đặc biệt, gắn liền với thời đại. Cụ thể, đó là những môn học nào?