Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh UEH đại diện Việt Nam là thành viên mới của Ủy ban Nghiên cứu chính sách Tài chính châu Á

11 tháng 03 năm 2020

Vừa qua, ngày 13/01/2020, tại Singapore, GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (UEH) chính thức là thành viên mới của Ủy ban Nghiên cứu chính sách Tài chính châu Á (Asian Shadow Financial Regulatory Committee). Hai nhà nghiên cứu đại diện cho Việt Nam trong Ủy ban này là GS.TS. Nguyễn Đức Khương và GS.TS. Võ Xuân Vinh.

GS. TS. Võ Xuân Vinh (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu

Ủy ban Nghiên cứu Tài chính châu Á bao gồm các chuyên gia kinh tế độc lập về các vấn đề chính sách liên quan đến thị trường tài chính và ngành tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mục tiêu của Ủy ban Nghiên cứu chính sách tài chính châu Á là chuyển tải các khái niệm và bài học từ các nghiên cứu thành các khuyến nghị chính sách.(*)

Hiện nay, GS.TS. Võ Xuân Vinh đồng thời là thành viên của nhiều hiệp hội nghiên cứu quốc tế như Thành viên Ban Giám đốc Hiệp hội Tài chính quốc tế nhiệm kỳ 2018-2020; Thành viên Ban điều hành Hiệp hội Kinh tế Luật châu Á. Việc tham dự các Hiệp hội nghiên cứu quốc tế của các nhà khoa học, giảng viên UEH đã góp phần nâng cao danh tiếng học thuật của Trường.

Ngoài ra, UEH còn có nhiều lãnh đạo, viên chức đã và đang tham gia các tổ chức học thuật trong và ngoài nước, ngày đêm nỗ lực giảng dạy, nghiên cứu, hướng đến công bố quốc tế; góp phần nâng cao danh tiếng học thuật và vị thế UEH trên bản đồ giáo dục đại học trong nước và quốc tế.

(*) Thông tin của Ủy ban cũng như các kiến nghị chính sách của Ủy ban được đăng tải trên website của Trường đại học Hawaii, Hoa Kỳ. http://www2.hawaii.edu/~rheesg/ASFRC.htm

Tin, ảnh: Viện Nghiên cứu kinh doanh, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.