UEH tham gia xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ

09 tháng 09 năm 2020

Trong khuôn khổ triển khai dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ, sáng ngày 09/09/2020, Đoàn dự án đã tiến hành khảo sát Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ được triển khai trong khoảng thời gian năm 2017 - 2022. Dự án có 45 trường đại học/học viện tham gia, với 06 trường thành viên, bao gồm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Thương mại; Học viện Tài chính. Đầu mối là Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

Dự án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu đến khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam tập trung chuyên sâu cho khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý, quản trị, kinh doanh trong Mạng lưới các trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam (VNEUs)

Mục tiêu cụ thể của dự án là tăng số người học, giảng viên tiếp cận và được sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử nội sinh, ngoại sinh; ứng dụng bài giảng điện tử trong quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, dự án còn kết nối các nhà khoa học trong hợp tác, chia sẻ kết quả nghiên cứu; thu hút người học, giảng viên đến tra cứu, sử dụng tài liệu tại thư viện trung tâm, qua đó lan tỏa tác động ảnh hưởng đến các đối tượng hưởng lợi.

Trong khuôn khổ triển khai dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ, sáng ngày 09/09/2020, Đoàn dự án đã tiến hành khảo sát Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

Tham dự Đoàn khảo sát có đại diện Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Bùi Đức Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tiếp đoàn khảo sát, về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, GS.TS. Sử Đình Thành - Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, ThS. Hoàng Tuyết Anh - Giám đốc Thư viện, ThS. Võ Hà Quang Định - Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

Đoàn đã tiến hành khảo sát sơ đồ mặt bằng hiện trạng, địa điểm dự kiến lắp đặt thiết bị; sơ đồ kết nối mạng của trường; sơ đồ lắp đặt thiết bị; hiện trạng hệ thống máy chủ, lưu trữ; hiện trạng ứng dụng CNTT tại trường, thông tin về phần mềm quản lý thư viện điện tử, thông tin về cơ sở dữ liệu bạn đọc, giảng viên, cán bộ của nhà trường.

Một số hình ảnh đoàn khảo sát đến UEH:

Đại diện Đoàn trình bày nội dung khảo sát

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng UEH phát biểu

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Công nghệ thông tin.

Chia sẻ