UEH nghiên cứu chuyên đề “Phát triển kinh tế đô thị TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp” phục vụ xây dựng Đề án theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương

16 tháng 07 năm 2020

Sáng ngày 15/07/2020, tại Cơ sở A, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển kinh tế đô thị TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo nhằm phục vụ xây dựng đề án “Đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời, có đại diện Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội TP.HCM, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước, Viện Quy hoạch Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng - Phân viện miền Nam, Viện Chiến lược phát triển … Về phía UEH, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Mai Đông - Trưởng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, TS. Đinh Công Khải - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước, TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý, cùng các nhà khoa học, lãnh đạo, viên chức các đơn vị thuộc UEH.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong phát biểu mở đầu

Tại Hội thảo, TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý đã trình bày những nội dung  xoay quanh: Thực trạng đô thị hóa, phát triển kinh tế đô thị TP.HCM giai đoạn 2011-2020; bài học kinh nghiệm quốc tế từ các đô thị phát triển trên thế giới như New York, Singapore, Paris, Amsterdam; phân tích SWOT về quá trình đô thị hóa tại Việt Nam. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp tích hợp giúp quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý trình bày chuyên đề nghiên cứu

Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận giúp hoàn thiện chuyên đề “Phát triển kinh tế đô thị TP. Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu và những đóng góp xây dựng của đại biểu tại Hội thảo, chuyên đề sẽ sớm hoàn chỉnh, góp phần xây dựng thành công Đề án “Đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Đô thị thông minh và quản lý.

 

Chia sẻ