Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) được xếp hạng Q1 chuẩn SCOPUS theo dữ liệu Scimago

10 tháng 05 năm 2023

Sau 1 năm chính thức công nhận nằm trong Danh mục SCOPUS, ngày 04/5/2023, JABES nhận được từ Scimago Journal & Country Rank công bố JABES được xếp hạng phân vị cao nhất Q1 cho mảng Kinh tế, Kinh tế lượng và Tài chính.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). JABES bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Anh (JABES-E) phát hành 4 số/năm trên hệ thống của Nhà xuất bản Quốc tế Emerald; và Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) xuất bản 12 số/năm.

Đặc biệt JABES-E đã chính thức vào danh mục SCOPUS từ năm tháng 3/2022, xếp hạng B theo danh mục ABDC từ tháng 3/2023 và ESCI thuộc Web of Science từ tháng 6/2021.

Gần đây nhất, ngày 04/5/2023, SCImago đã thống kê xếp hạng các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục SCOPUS, và JABES được SCImago đánh giá thuộc phân vị Q1 mảng Kinh tế, Kinh tế lượng và Tài chính. Thành quả này lại lần nữa khẳng định uy tín học thuật của JABES-E trên cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

SCImago (trụ sở ở Tây Ban Nha) là một tổ chức nghiên cứu làm nhiệm vụ cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, mức độ uy tín của các tạp chí thông qua việc phân tích các chỉ số dựa trên cơ sở dữ liệu SCOPUS do Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) xây dựng từ năm 2004. SCImago xếp hạng chất lượng tạp chí bằng chỉ số SJR (SCImago Journal Ranking), trong đó tính đến số lượng trích dẫn mà mỗi tạp chí nhận được và uy tín của các tạp chí trích dẫn lại tạp chí đó. Chỉ số này được SCImago phát triển từ thuật toán xếp hạng website của Google (Google PageRank) loại bỏ những nội dung tự trích dẫn, hoặc cân nhắc các yếu tố khác như đa dạng tác giả và nội dung. Scimago Journal Rank có 4 phân vị. Các tạp chí thuộc phân vị Q1 có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí thuộc Q2, Q3, và cuối cùng là Q4.

Nguồn: https://www.scopus.com/sourceid/21101089576

Cộng đồng học giả và các nghiên cứu sinh quan tâm đến JABES ngoài Việt Nam và các quốc gia Indonesia, Malaysia và cả Trung Quốc, Ấn Độ, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Điều này minh chứng rằng ngoài các quốc gia trong khu vực Châu Á, JABES còn được các học giả các quốc gia tiên tiến quan tâm và điều này đóng góp vào uy tín học thuật cho UEH nói riêng và cộng đồng học thuật Việt Nam nói chung.

Hiện tại JABES thuộc UEH đang chờ đón kết quả chính thức từ Danh mục ABS (là danh mục có tầm ảnh hưởng các học giả Châu Âu) và đang nỗ lực cho Hội thảo Quốc tế thường niên ACBES 2023 theo hướng tiếp cận không ngừng nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng học thuật từ các nhà khoa học toàn cầu. JABES luôn sẵn sàng chào đón cộng đồng học thuật trong và ngoài nước gửi bài viết tham dự Hội thảo ACBES 2023, chi tiết về Hội thảo vui lòng truy cập Website: https://acbes.ueh.edu.vn/

Hơn 48 năm hình thành và phát triển, UEH đã từng bước khẳng định vị thế của một Đại học định hướng nghiên cứu vững chắc qua chuỗi các hoạt động, chính sách bài bản, liên tục về phát triển năng lực học thuật về số lượng và chất lượng. Thành quả mới nhất mà tạp chí JABES đạt được là một đóng góp to lớn vào hành trình trở thành Đại học Đa ngành có danh tiếng học thuật và hành động bền vững trong khu vực Châu Á của UEH năm 2030.

Tin, ảnh: JABES

Cơ quan báo chí đưa tin:

1. Giáo dục & Thời đại: Tạp chí JABES của UEH được xếp hạng Q1 chuẩn SCOPUS

2. Giáo dục Thủ đô: Tạp chí JABES của UEH được xếp hạng Q1 chuẩn SCOPUS

3. Môi trường và Đô thị: Tạp chí kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào SCOPUS Q1

4. Khoa học phát triển: Tạp chí kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào SCOPUS Q1

5. Sinh viên Việt Nam: Tạp chí 'Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á' xếp hạng Q1 chuẩn Scopus

6. Doanh nghiệp & Phát triển: Tạp chí ‘Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á’ xếp hạng Q1 chuẩn Scopus

7. Cổng thông tin điện tử TP.HCM: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á được xếp hạng Q1 chuẩn Scopus

8. Thời báo Ngày Nay: Tạp chí 'Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á' xếp hạng Q1 chuẩn Scopus theo dữ liệu của Scimago

9. Thế giới Tiếp thị: Tạp chí 'Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á' xếp hạng Q1 chuẩn Scopus

10. Sài Gòn Mới: Tạp chí 'Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á' xếp hạng Q1 chuẩn Scopus

Chia sẻ