Hội nghị cán bộ chủ chốt UEH thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025

29 tháng 08 năm 2020

Sáng ngày 29/8/2020, tại Hội trường A.116, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự chương trình, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có TS. Phạm Văn Dũng - Trưởng phòng, Thư ký Ban Cán sự Đảng; Ông Vũ Đăng Thạnh - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường; Ban chấp hành Đảng bộ; Phó Hiệu trưởng; các thành viên Hội đồng trường là viên chức UEH; Ban chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và Phân hiệu; Bí thư chi bộ; Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn đơn vị; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa của Trường và Phân hiệu; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp và tương đương

Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 bước:

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo UEH (lần 1) triển khai chủ trương, kế hoạch đã được phê duyệt. Tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng;

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và các công việc liên quan. Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín;

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo UEH (lần 2) nhằm xem xét kết quả giới thiệu nguồn nhân sự của Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng. Đồng thời, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của nhân sự, Tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và giới thiệu bằng phiếu kín nhân sự được giới thiệu cho chức danh Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện các bước tiếp theo; báo cáo Đảng ủy kết quả lấy phiếu kín.

Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự;

Bước 5: Thảo luận và biểu quyết nhân sự thông qua Hội nghị tập thể lãnh đạo UEH, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Hội nghị Hội đồng trường.

Từ ngày 18-28/8/2020, nhà trường đã thực hiện 03 bước: Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo UEH (lần 1), Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo UEH (lần 2).

Sáng ngày 29/8/2020, Hội nghị cán bộ chủ chốt UEH là Bước 4 trong Quy trình Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm, điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh bổ nhiệm; thông qua danh sách nhân sự được giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển của ứng viên; nhân sự được giới thiệu trình bày chương trình công tác dự kiến nếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng; thành viên tham dự hội nghị nhận xét, đánh giá về nhân sự và góp ý cho chương trình công tác dự kiến; thực hiện ghi phiếu lấy ý kiến đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín.

Cùng ngày,  nhà trường đã tiến hành và hoàn thành Bước 5: Thảo luận và biểu quyết nhân sự bao gồm: Họp tập thể lãnh đạo UEH thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ; Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở kết quả của 05 bước trên, Hội đồng trường sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định, dự kiến tháng 09/2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị cán bộ chủ chốt UEH sáng ngày 29/8/2020:

TS. Bùi Quang Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng phòng Nhân sự điều hành Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Phần trình bày chương trình công tác của các ứng viên Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2020 - 2025

TS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành phần bầu cử

Đại biểu bỏ phiếu bầu Hiệu trưởng UEH

Tổ kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông, Văn phòng trường, Phòng Nhân sự.

Chia sẻ