Bản tin Xuân UEH - Năm 2023

16 tháng 01 năm 2023

Năm 2022 vừa qua tiếp tục là một năm quan trọng trong chặng đường 47 năm hình thành và phát triển của UEH với việc thực hiện lần đầu mô hình Đại học Đa ngành và Bền vững và năm đầu tiên của 3 trường thành viên.Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, UEH vẫn duy trì được đà phát triển vốn có và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong đào tạo, nghiên cứu, kết nối cộng đồng, vận hành và quản trị nhà trường. Điểm lại các sự kiện nổi bật, thành quả trong các mặt hoạt động của nhà trường trong năm 2022 cùng những định hướng chiến lược, thông điệp năm mới, kính mời toàn thể UEHer theo dõi Bản tin Xuân UEH - Năm 2023.