UEH chính thức tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

06 tháng 03 năm 2023

Thực hiện vai trò đào tạo nhà quản lý và doanh nhân thành đạt, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức tuyển sinh Thạc sĩ năm 2023 với 08 chương trình đào tạo đáp ứng xu hướng ngành/nghề của kỷ nguyên mới. Đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế đất nước, phát huy vị thế Top 100 Trường đào tạo Thạc sĩ tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal.