[Tuyển sinh Thạc sĩ UEH 2023] Tại sao nên theo học chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp?

24 tháng 05 năm 2023

Sự chuyển động mạnh mẽ của xã hội và nền kinh tế trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp, hội nhập toàn cầu hiện nay buộc những nhà lãnh đạo phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để dẫn dắt tổ chức phát triển. Sự cấp thiết này đã thúc đẩy rất nhiều lãnh đạo lựa chọn theo học chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp để trang bị năng lực hoạch định, thực thi chiến lược, chính sách phát triển tổ chức một cách hiệu quả và bền vững!