TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Chọn học Công nghệ Tài chính (Fintech) - Tương lai của ngành Tài chính - Ngân hàng

28 tháng 03 năm 2023

Trong thời đại kinh tế hiện nay, đổi mới sáng tạo đã và đang làm thay đổi lĩnh vực tài chính - ngân hàng một cách rõ rệt. Việc ứng dụng các công nghệ mới như máy học, trí tuệ nhân tạo, blockchain, internet vạn vật vào tài chính kinh doanh đã tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech) được chào đón rộng rãi, cùng với nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý tài chính, rút ngắn quy trình, nâng cao độ minh bạch và tăng mức độ chính xác trong việc vận hành doanh nghiệp. Vì lẽ đó, có thể nói việc không ngừng phát triển công nghệ tài chính là một trong các mục tiêu và là tương lai của lĩnh vực tài chính - ngân hàng.