Sách chuyên khảo UEH được xuất bản bởi NXB quốc tế World Scientific Singapore (WSS)

11 tháng 08 năm 2021

Chuỗi sách chuyên khảo quốc tế Vietnam and the Global Economy, xuất bản hàng năm, chia sẻ về các vấn đề liên quan đến kinh tế, kinh doanh, tài chính, luật, du lịch,… tại Việt Nam, dành cho các giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên quan tâm đến các lĩnh vực về kinh tế Việt Nam, kinh doanh Việt Nam và tài chính Việt Nam. Quyển sách là tổng hợp các bài viết xuất sắc phần lớn từ các Thầy Cô UEH và được biên tập bởi hội đồng biên tập là các Giáo sư UEH

Trong đó, số đầu tiên với tiêu đề “Recent Developments in Vietnam Business and Finance” đã được xuất bản bởi NXB quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS). Đây là lần đầu tiên, một quyển sách của UEH được xuất bản bởi một Nhà xuất bản quốc tế uy tín. Quyển sách tập hợp những bài viết xuất sắc từ hội thảo quốc tế International Conference on Business and Finance (ICBF 2019) do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì tổ chức, sau đó được chọn lọc, hiệu chỉnh và thẩm định bởi đội ngũ biên tập chuyên môn bao gồm các nhà khoa học trong và ngoài nước, bao gồm các nghiên cứu về môi trường kinh doanh và các vấn đề tài chính đương đại của Việt Nam thông qua 7 chủ đề chính: Corporate Finance and International Finance, Financial Markets, Accounting, Business Administration and Management, Marketing, Economic Development và Business and Law. Mỗi chủ đề bao gồm nhiều chương sách (book chapters) là các nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề liên quan. Thông tin chi tiết về quyển sách, vui lòng xem tại: https://doi.org/10.1142/12014.

Book series “Vietnam and the Global Economy” được Viện Nghiên cứu kinh doanh  xây dựng và phát triển hướng tới mục tiêu xuất bản các nghiên cứu đặc biệt về lĩnh vực phát triển kinh tế và kinh doanh trong bối cảnh các nền kinh tế chuyển đổi và nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời với muốn tạo một diễn đàn học thuật và tạo điều kiện cho các thầy cô công bố các nghiên cứu bởi các NXB quốc tế có uy tín, từng bước quốc tế hóa các công trình nghiên cứu.

Ngoài ra, Book series cũng đáp ứng  được các điều kiện của quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (QĐ 37/2018/QĐ-TTg) quy định điều kiện đầu ra của nghiên cứu sinh theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ (Thông tư số 18/2021/TT-BGDDT).       

Đây là công trình mang nhiều ý nghĩa nâng cao uy tín học thuật cho UEH nhằm mục tiêu giới thiệu các nghiên cứu của học giả Việt Nam đến với các nhà khoa học quốc tế và là công trình có ý nghĩa kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

Tin, ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Phòng Marketing - Truyền thông.

Chia sẻ