[Podcast] Sự Trợ Giúp Của ICTs Đối Với Việc Phục Hồi Kết Nối Ngành Hàng Không – Phần 1: Nhìn Lại Ảnh hưởng Của Đại Dịch Toàn Cầu

30 tháng 09 năm 2022

Nhìn lại giai đoạn đại dịch Covid-19 với những ảnh hưởng trên toàn cầu có thể thấy ngành hàng không là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng khá nặng nề. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, các quy định hạn chế tiếp xúc đã thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technologies – ICTs) được áp dụng rộng rãi trong việc tự động hóa cũng như trao đổi, phân tích dữ liệu kinh doanh hàng không. Ở phần 1 bài viết, tác giả đã phân tích tầm quan trọng của ngành hàng không dân dụng đối với nền kinh tế, cũng như những tác động của đại dịch Covid-19 lên lĩnh vực này.