JABES tiếp tục quốc tế hóa thành công khi chính thức được công nhận vào Danh mục ABDC trong tháng 3/2023

27 tháng 03 năm 2023

Mới đây, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á phiên bản tiếng Anh (JABES-E) được thông báo chính thức từ ABDC công nhận nằm trong danh mục này. Đây là sự kiện đánh dấu thêm bước tiến của UEH nói chung, tập thể cùng các cộng sự JABES nói riêng cho những nỗ lực đầu tư và phấn đấu không ngừng trong quá trình quốc tế hóa, nâng cao uy tín học thuật với cộng đồng học thuật toàn cầu, và đặc biệt mở rộng thêm cơ hội cho các học giả thuộc Úc và New Zealand công bố kết quả nghiên cứu trên JABES.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Anh (JABES-E) phát hành 4 số/năm trên hệ thống của Nhà xuất bản Quốc tế Emerald; và Phiên bản tiếng Việt (JABES-V) xuất bản 12 số/năm. Những bài viết nghiên cứu gửi đến JABES cho cả hai phiên bản đều được phản biện kín theo quy trình trực tuyến theo thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học được xuất bản.

Sau khi JABES được vào danh mục ESCI thuộc Web of Science vào năm 2021 và danh mục SCOPUS vào năm 2022, JABES tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, rà soát và bổ sung các chuẩn mực theo quy định của ABDC. Danh mục ABDC bao gồm các tạp chí chất lượng có 4 phân loại: A*, A, B, C. Các tạp chí có hạng A* sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí có hạng A, B, và cuối cùng là C. JABES là Tạp chí thuộc khối ngành kinh tế của Việt Nam đầu tiên được công nhận chính thức vào Danh mục ABDC với phân loại B.

JABES đã nộp hồ sơ vào ABDC từ tháng 9/2022. Đến ngày 17/3/2023, JABES-E được thông báo chính thức từ ABDC công nhận nằm trong danh mục này. Đây là sự kiện đánh dấu thêm bước tiến của UEH nói chung, tập thể cùng các cộng sự JABES nói riêng cho những nỗ lực đầu tư và phấn đấu không ngừng trong quá trình quốc tế hóa, nâng cao uy tín học thuật với cộng đồng học thuật toàn cầu, và đặc biệt mở rộng thêm cơ hội cho các học giả thuộc Úc và New Zealand công bố kết quả nghiên cứu trên JABES.

Nguồn: Australian Business Deans Council 2022 Journal Quality List Review Final Report (2023), Truy cập từ: https://abdc.edu.au/wp-content/uploads/2023/03/ABDC-2022-Journal-Quality-List-Review-Report-150323.pdf

Trong tương lai, JABES tiếp tục duy trì tính nghiêm ngặt các chuẩn mực của các chỉ mục đã gia nhập như: ESCI, Scopus, và ABDC. JABES sẽ nỗ lực gia nhập các bảng xếp hạng rộng hơn như: ABS, ERIM nhằm góp phần làm tăng danh tiếng học thuật cho UEH.

Đặc biệt trong năm 2023, tiếp nối thành công của 4 kỳ Hội thảo từ ACBES 2018 đến ACBES 2022, với mục tiêu mở rộng mạng lưới học giả, tăng cường tính nhận diện và nâng cao chất lượng các bài viết học thuật nhằm từng bước chuẩn bị vững chắc các điều kiện để JABES tham gia vào các danh mục xếp hạng có tầm ảnh hưởng rộng hơn, UEH và Tạp chí trực thuộc là JABES sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 5 (The 5th Asia Conference on Business and Economic Studies – ACBES 2023) vào ngày 16 – 18 tháng 8 năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại Website: https://acbes.ueh.edu.vn/; hoặc email về acbes@ueh.edu.vn

Tin, ảnh: JABES

Cơ quan báo chí đưa tin:

1. Cổng thông tin điện tử TP.HCM: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á được công nhận vào danh mục ABDC

Chia sẻ