Webometrics: UEH tăng hạng vào Top 8 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam, 04 năm liền dẫn đầu các trường Kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật

17 tháng 02 năm 2022

Với chiến lược phát triển đa ngành có danh tiếng học thuật và hành động bền vững trong khu vực Châu Á, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã liên tiếp vào top đại học hàng đầu tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics. Mới đây nhất, UEH đã chính thức tăng hạng và xếp vị trí thứ 8 trong số các trường đại học tốt nhất tại Việt Nam bên cạnh các đại học đa ngành.

Ngày 16/02/2022, Bảng xếp hạng Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng lần thứ nhất trong năm 2022. Theo đó, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tăng 01 bậc, từ hạng 09 (tháng 7/2021) lên hạng 08 trong số 178 trường đại học ở Việt Nam được tham gia xếp hạng năm nay bên cạnh các đại học đa ngành và dẫn đầu trong số các trường đại học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật tại Việt Nam (trong 04 năm liền). Sự tiến bộ này còn thể hiện qua việc UEH tăng 502 bậc (xếp hạng 2320) so với năm 2021 (xếp hạng 2822) trong số các cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng trên toàn thế giới năm 2022. Như vậy, kể từ khi tham gia bảng xếp hạng Webometrics vào năm 2016, UEH đã được đánh giá cao và liên tiếp vào top đại học hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

UEH đứng vị trí thứ 8 trong 178 cơ sở giáo dục bên cạnh các đại học đa ngành tại Việt Nam trên bảng xếp hạng Webometrics (tháng 02/2022)

Bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004, bao gồm hơn 31.000 cơ sở giáo dục đại học của 200 quốc gia trên thế giới. Bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về độ hiển thị (visibility) thể hiện mức độ ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (transparency or openness) trên Google Scholar, và độ xuất sắc học thuật (excellence or scholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Để có được xếp hạng này, UEH đã có những chiến lược hành động đối với từng chỉ số xếp hạng cụ thể như sau:

  • Visibility (độ hiển thị): Đây là chỉ số về số lượng đường liên kết từ bên ngoài dẫn tới website của trường đại học, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học (trọng số: 50%). Trong thời gian qua, UEH đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông kỹ thuật số, đồng thời gia tăng sự ảnh hưởng của website ueh.edu.vn đối với cộng đồng thông qua hàng loạt các chương trình lan tỏa tri thức đa lĩnh vực, kết nối cộng động nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để mang đến những sáng kiến, đến đề xuất giải pháp thiết thực đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Hiện tại website UEH được đánh giá là một trong những website hàng đầu, có vị trí xếp hạng cao trong những trường đại học tại Việt Nam với 1,1 tỷ lượt truy cập/6 tháng.
  • Transparency hay Openness (độ minh bạch hay độ mở): Đây là chỉ số về lượng trích dẫn của 210 nhà khoa học hàng đầu của trường đại học có hồ sơ trên Google Scholar, liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học (trọng số: 10%). Kết quả đối sánh số lượng trích dẫn trên bài báo 2021 của UEH và một số trường đại học công lập trong bảng xếp hạng QS Asia Ranking cho thấy, UEH có số lượt trích dẫn bình quân một bài báo năm 2021 cao nhất ở mức trên 2,5 trích dẫn/bài, trong khi đó các trường đối sánh có hệ số vào khoảng 1,5 và thấp hơn. Bên cạnh đó, kết quả phân tích công bố quốc tế của UEH thông qua cơ sở dữ liệu Scopus cũng cho thấy, hệ số ảnh hưởng của trích dẫn của công bố của UEH năm 2021 so với các trường trên thế giới cùng lĩnh vực nghiên cứu (Field-weighted citation impact)2,4 (cao hơn đáng kể hệ số 1,0 là mức bình quân của thế giới), trong khi các trường đối sánh có hệ số khoảng 1,5 và thấp hơn.
  • Excellence hay Scholar (độ xuất sắc học thuật): Chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc tất cả 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn (giai đoạn 2016-2020), đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình công bố quốc tế của trường đại học theo cơ sở dữ liệu Scimago (trọng số 40%). Theo báo cáo tổng kết năm 2021, UEH có 507 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus và ABDC (hạng B trở lên), tăng 33% so với năm 2020 cùng với chất lượng vượt trội. Trong đó, các công bố ISI, SCI và SCIE của UEH có tỷ lệ 87,23% bài báo đăng trong các tạp chí xếp hạng ở nhóm Q1 và Q2 theo Scimago (trong đó xếp hạng Q1 chiếm 57,97%). Đa số bài báo công bố quốc tế của UEH được đăng trên các tạp chí thuộc các nhà xuất bản uy tín được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) công nhận, ví dụ như Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, Sage và Emerald. 

Kết quả xếp hạng thứ 8 trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam bên cạnh các đại học đa ngành là bước tiến mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực của UEH trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, nâng cao chất lượng và số lượng bài báo trên tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước; tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng; tăng cường sử dụng các nền tảng, công cụ học trực tuyến của nhà trường và thư viện thông minh UEH, chia sẻ tài nguyên phục vụ nghiên cứu học tập,… Cùng với đó là sự chỉ đạo đúng đắn của tập thể lãnh đạo Nhà trường với các chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên, viên chức đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trên hành trình hướng đến Đại học Đa ngành và Bền vững, có danh tiếng học thuật trong khu vực châu Á vào năm 2030, và tiếp tục gia tăng vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín, toàn thể UEHers sẽ nỗ lực làm việc, học tập và nghiên cứu phát triển tri thức khoa học, tạo ra một giá trị cộng hưởng thiết thực và hiệu quả hơn cho xã hội.

Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông

Cơ quan báo chí đưa tin: 

1. Cổng thông tin điện tử TP.HCM: UEH tăng hạng vào top 8 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam

Chia sẻ