UEH In The Spotlight: Số tháng 5 - Hành động vì một tương lai bền vững

04 tháng 06 năm 2022

Tháng 5/2022, UEH chính thức khởi động chương trình huy động nguồn lực tài trợ - Giving to UEH năm 2022 - Hành động vì một tương lai bền vững; trao danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Hiệu trưởng danh dự Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD) cho Tiến sĩ Park Young June - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc và ra mắt Khoa Thiết kế - Truyền thông. Những sự kiện này đánh dấu chặng đường phát triển mới trong Chiến lược tái định vị UEH đa ngành và bền vững giai đoạn 2021-2030. Cùng điểm qua bản tin UEH số tháng 5/2022 với chủ đề: Hành động vì một tương lai bền vững.