UEH IN THE SPOTLIGHT SỐ THÁNG 5/2023: Khẳng định danh tiếng học thuật - Phát triển công nghệ ứng dụng

01 tháng 06 năm 2023

Tháng 5 vừa qua, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) được xếp hạng Q1 chuẩn SCOPUS theo dữ liệu Scimago, tiếp tục khẳng định vị thế và đóng góp to lớn vào hành trình trở thành Đại học Đa ngành có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á của UEH năm 2030.Bên cạnh đó, hướng đến mục tiêu hành động bền vững UEH cũng tích cực đẩy mạnh phát triển công nghệ ứng dụng, tổ chức các tọa đàm workshop và cuộc thi dành cho nhiều nhóm đối tượng, từ UEHer đến cộng đồng: chuyên gia, doanh nghiệp, các địa phương và trường THPT đáp ứng yêu cầu của sự phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa.