Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long - Một năm khởi đầu với niềm tin về sự phát triển.

14 tháng 06 năm 2021

Sau một năm đầu tiên triển khai hoạt động với nhiều kết quả khả quan, UEH Vĩnh Long đã dần tạo lập và khẳng định được hình ảnh, thương hiệu của UEH Vĩnh Long trong các cơ sở đào tạo đại học tại Đồng bằng sông Cửu Long và toàn quốc.