Thông báo Về việc Đăng ký học phần và nộp học phí Học kỳ cuối - Năm 2022

30 tháng 06 năm 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022 của Khóa 46,47 - Đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long).

Sinh viên Khóa 46, Khóa 47 – Đại học chính quy thực hiện đăng ký học phần và nộp học phí - học kỳ cuối năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khóa 46, Khóa 47-ĐHCQ tại Phân hiệu Vĩnh Long.

2. Kế hoạch đăng ký học phần

2.1. Nhà trường công bố Thời khóa biểu dự kiến: Ngày 01/07/2022 (SInh viên xem tại đây).

2.2. Thời gian sinh viên đăng ký học phần:

+ Khóa 46,47: Từ 05/7/2022 đến 10/7/2022.

+ Sinh viên đăng ký học phần tại địa chỉ: https://student.ueh.edu.vn/

2.3. Nhà trường công bố Thời khóa biểu chính thức: Ngày 20/7/2022.

2.4. Thời hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí): hết ngày 15/07/2022.

2.5. Khung thời gian đào tạo học kỳ cuối năm 2022:

- Học lý thuyết:              15/08/2022 – 04/12/2022   

- Thi kết thúc học phần: 05/12/2022 – 18/12/2022   

- Các ngày nghỉ: 01/09/2022, 02/09/2022, 18/11/2022

3. Nộp học phí:

3.1. Mức học phí: 520.000 đồng/tín chỉ x số tín chỉ đăng ký trong học kỳ.

3.2. Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2022.

3.3. Hình thức nộp học phí:

Cách 1:  Nộp học phí thông qua Cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn.

Sinh viên có thể nộp học phí bằng các phương thức thanh toán (thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JBC…)), quét mã QR, thẻ nội địa (thẻ ATM) hoặc Internet Banking.

Cách 2: Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

 ­ Tên tài khoản:     Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long

 ­ Số tài khoản:       0035100010625006

 Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Vĩnh Long

 ­ Nội dung: Họ tên, MSSV, Nộp học phí học kỳ cuối năm 2022

Cách 3: Nộp học phí bằng tiền mặt

- Sinh viên nộp học phí bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán.

- Hoặc Sinh viên có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh, Phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc.

4. Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký học phần:

4.1. Sinh viên phải đăng ký học phần theo đúng thời gian thông báo.

4.2. Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng.

4.3. Nhà trường thông báo thời khóa biểu dự kiến và chính thức tại trang: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long

4.4. SV không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký.

4.5. Phụ trách đăng ký học phần và các công tác có liên quan:

- Đăng ký học phần: Thầy Luông - 093 1831 668 - Email: luongnv@ueh.edu.vn ; Phòng Đào tạo – 02703. 877 879 - Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ sinh viên: Cô Thảo - 0399 199 179 - Email: thaottl@ueh.edu.vn; Cô Hương Bình - 0939 998 398 - Email: binhlh@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ liên quan học phí: Cô Thanh Mỹ -  0939 596 070. Email: mylt@ueh.edu.vn

4.6. Thời gian hủy học phần không rút học phí: Hạn cuối trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

4.7. Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.

4.8. Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2023: Tháng 08/2022.

4.9. Điểm đạt (tích lũy) đối với một học phần (môn học) là 05 (năm) điểm. Những sinh viên không đạt điểm học phần hoặc cải thiện điểm các học phần sẽ theo dõi Thời khóa biểu học tập học kỳ cuối năm 2022 tại https://www.ueh.edu.vn/vinh-long để đăng ký trả nợ học phần theo thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Thời gian nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ tại Phòng Đào tạo (Phân hiệu Vĩnh Long), hạn chót ngày 01/8/2022. (Cô Thìn – 0368 288 477 - Email: thindt@ueh.edu.vn).

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ