Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo Về việc Đăng ký học phần, nộp học phí học kỳ đầu và nộp bảo hiểm năm 2023 Khóa 48 – Đại học chính quy

11 tháng 12 năm 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023 của Khóa 48 - Đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long).

Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long thông báo Sinh viên Khóa 48 - Đại học chính quy thực hiện đăng ký học phần, nộp học phí học kỳ đầu và nộp bảo hiểm năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ tại Phân hiệu Vĩnh Long.

2. Kế hoạch đăng ký học phần

2.1. Nhà trường công bố Thời khóa biểu dự kiến/chính thức tại: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long

(Thời khóa biểu dự kiến: https://go.ueh.edu.vn/hk1dk2023)

2.2. Thời gian sinh viên đăng ký học phần và đăng ký mua bảo hiểm: từ 12/12/2022 đến 17/12/2022

+ Sinh viên đăng ký học phần tại địa chỉ: https://student.ueh.edu.vn/

+ Sinh viên xem hướng dẫn tại đây

2.3. Nhà trường công bố Thời khóa biểu chính thức: Ngày 30/12/2022.

2.4. Thời hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí): trước ngày 20/12/2022.

2.5. Khung thời gian đào tạo học kỳ đầu năm 2023:

- Học lý thuyết (trước Tết Âm lịch):     03/01/2023 – 15/01/2023 (2 tuần)

- Nghỉ Tết Âm lịch:         16/01/2023 - 29/01/2023 (2 tuần)

- Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch):        30/01/2023 – 21/5/2023 (16 tuần)

- Thi kết thúc học phần: 22/5/2023 – 04/6/2023 (2 tuần) và một số ngày trong học kỳ theo lịch thi cụ thể.

3. Nộp học phí và bảo hiểm:

3.1. Mức học phí: 664.000 đồng/tín chỉ x số tín chỉ đăng ký trong học kỳ.

3.2. Mức nộp bảo hiểm y tế: 563.220 đồng/SV/12 tháng ( Sinh viên đóng 563.220 đồng, Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng. Thẻ bảo hiểm y tế sử dụng 12 tháng kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

3.3. Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2022.

3.4. Hình thức nộp học phí và bảo hiểm:

Cách 1: Nộp học phí và bảo hiểm thông qua Cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn. Sinh viên có thể nộp học phí và bảo hiểm bằng các phương thức thanh toán (thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JBC…)), quét mã QR, thẻ nội địa (thẻ ATM) hoặc Internet Banking

+ Sinh viên xem hướng dẫn đóng học phí tại đây

Cách 2: Nộp học phí và bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

­ Tên tài khoản:     Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long

­ Số tài khoản:       0035100010625006

 ­ Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Vĩnh Long

 ­ Nội dung: Họ tên, Mã số SV, < Nộp học phí học kỳ đầu và bảo hiểm năm 2023>

Cách 3: Nộp học phí bằng tiền mặt

- Sinh viên nộp học phí và bảo hiểm bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán.

- Hoặc Sinh viên có thể nộp học phí và bảo hiểm bằng tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh, Phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc.

4. Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký học phần:

4.1. Sinh viên phải đăng ký học phần theo đúng thời gian thông báo.

4.2. Sinh viên đăng ký đúng các học phần bắt buộc theo TKB dự kiến và phải kiểm tra lịch học sau ngày công bố TKB chính thức để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí và bảo hiểm đã đóng.

4.3. Nhà trường thông báo thời khóa biểu dự kiến và chính thức tại trang: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long

4.4. Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký.

4.5. Phụ trách đăng ký học phần và các công tác có liên quan:

- Đăng ký học phần: Thầy Luông - 093 1831 668 - Email: luongnv@ueh.edu.vn ; Phòng Đào tạo – 02703. 877 879 - Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ sinh viên: Cô Thảo - 0399 199 179 - Email: thaottl@ueh.edu.vn; Cô Hương Bình - 0939 998 398 - Email: binhlh@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ liên quan học phí và bảo hiểm: Cô Thanh Mỹ -  0939 596 070. Email: mylt@ueh.edu.vn

4.6. Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.

4.7. Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2023: Tháng 05/2023.

4.8. Điểm đạt (tích lũy) đối với một học phần (môn học) là 05 (năm) điểm. Những sinh viên không đạt điểm học phần hoặc cải thiện điểm các học phần sẽ theo dõi Thời khóa biểu học tập học kỳ đầu năm 2023 tại https://www.ueh.edu.vn/vinh-long để đăng ký trả nợ học phần theo thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Thời gian nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ tại Phòng Đào tạo (Phân hiệu Vĩnh Long), hạn chót ngày 20/12/2022. (Cô Thìn – Điện thoại: 0368 828 477 - Email: thindt@ueh.edu.vn

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ