Thông báo Về việc Đăng ký học phần và nộp học phí Học kỳ đầu - Năm 2022

07 tháng 12 năm 2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021 của Khóa 46 và Khóa 47- Đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long). Phân hiệu Vĩnh Long thông báo Sinh viên Khóa 46 và Khóa 47 – Đại học chính quy thực hiện đăng ký học phần và nộp học phí - học kỳ đầu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khóa 46 và Khóa 47-ĐHCQ tại Phân hiệu Vĩnh Long.

2. Kế hoạch đăng ký học phần và nộp học phí:

2.1. Nhà trường công bố Thời khóa biểu dự kiến: Ngày 03/12/2021.

2.2. Thời gian sinh viên đăng ký học phần:

+ Khóa 46: Từ 06/12/2021 đến 12/12/2021.

+ Khóa 47: Từ 06/12/2021 đến 14/12/2021.

Sinh viên đăng ký học phần tại địa chỉ: https://student.ueh.edu.vn/

2.3. Nhà trường công bố Thời khóa biểu chính thức: Ngày 23/12/2021.

2.4. Thời hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí): hết ngày 17/12/2021.

2.5. Khung thời gian đào tạo học kỳ đầu năm 2022:

- Học lý thuyết:              10/01/2022 – 15/05/2022    (16 tuần)

- Học và thi:                     đến ngày 05/06/2022          

- Nghỉ Tết Âm lịch:        25/01/2022 – 07/02/2022    (2 tuần)

3. Về học phí:

3.1. Mức học phí: 520.000 đồng/tín chỉ x số tín chỉ đăng ký trong học kỳ.

3.2. Thời gian thực hiện: đến hết ngày 24/12/2021.

3.3. Hình thức nộp học phí:

a. Hình thức 1: Nộp bằng chuyển khoản.

- Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long.

- Số tài khoản: 0035100010625006 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Vĩnh Long (OCB Vĩnh Long).

- Nội dung chuyển khoản: Mã số sinh viên; Họ tên; Học phí học kỳ 4/K46 (hoặc Học phí học kỳ 2/K47).

b. Hình thức 2: Nộp bằng tiền mặt.

Sinh viên nộp học phí trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long.

* Lưu ý:

- Các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trên toàn quốc đã lưu dữ liệu (mã số sinh viên; họ tên; mức học phí của sinh viên). Sinh viên có thể đến OCB để nộp học phí theo Tên tài khoản, Số tài khoản và Nội chung chuyển khoản như trên.

- Sinh viên cần sự hướng dẫn, liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán, điện thoại : 02703.878328 , 0984932188 (cô Ngọc), 0939596070 (cô Mỹ)

4. Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký học phần:

4.1. Sinh viên phải đăng ký học phần theo đúng thời gian thông báo.

4.2. Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng.

4.3. Nhà trường thông báo thời khóa biểu dự kiến và chính thức tại trang: https://student.ueh.edu.vn/

4.4. SV không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký.

4.5. Phụ trách đăng ký học phần và các công tác có liên quan:

- Đăng ký học phần: Thầy Luông – 093.183.1668 - Email: luongnv@ueh.edu.vn ; Phòng Đào tạo – 02703. 877 879 – Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ liên quan học phí: Cô Bảo Ngọc -  098.493.2188. Email: tckt_phvl@ueh.edu.vn

4.6. Clip hướng dẫn đăng ký học phần và in phiếu nộp học phí :

https://bitly.com.vn/o1mgr5

4.7. Thời gian hủy học phần không rút học phí: Hạn cuối trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

4.8. Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.

4.9. Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2022: Tháng 05/2022.

4.10. Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm. Những sinh viên không đạt điểm học phần hoặc cải thiện điểm các học phần sẽ theo dõi Thời khóa biểu học tập học kỳ đầu năm 2022 tại https://www.ueh.edu.vn/vinh-long để đăng ký trả nợ học phần theo thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Thời gian nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ tại Phòng Đào tạo (Phân hiệu Vĩnh Long), hạn chót ngày 31/12/2021. (Cô Thìn – 036.828.8477- Email: thindt@ueh.edu.vn).

Xem file chi tiết tại đây

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ