Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo Về việc Đăng ký học phần và nộp học phí học kỳ cuối năm 2023 các Khóa 46, 47, 48 – Đại học chính quy

04 tháng 07 năm 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023 của Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long).

Căn cứ  kế hoạch đào tạo năm 2023 của Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long).

Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long thông báo Sinh viên Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy thực hiện đăng ký học phần và nộp học phí học kỳ cuối năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khóa 46, 47, 48 - ĐHCQ tại Phân hiệu Vĩnh Long.

2. Kế hoạch đăng ký học phần

2.1. Nhà trường công bố Thời khóa biểu dự kiến/chính thức tại: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long

2.2. Thời gian sinh viên đăng ký học phần:

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Hạn chót

đóng học phí

Thời hạn nộp đơn hủy học phần

(được rút học phí)

1

K46, K47, K48

08g00 05/7/2023 - 11/7/2023

20/7/2023

21/7/2023

2.3. Nhà trường công bố Thời khóa biểu chính thức: Ngày 31/7/2023.

2.4. Khung thời gian đào tạo học kỳ cuối năm 2023:

- Học lý thuyết :  từ ngày 07/08/2023 đến ngày 03/12/2023

- Các ngày nghỉ : 01/9/2023, 02/9/2023, 03/9/2023, 04/9/2023, 20/11/2023

- Thi kết thúc học phần: từ ngày 04/12/2023 đến ngày 17/12/2023

3. Nộp học phí:

3.1. Mức học phí: 608.000 đồng/tín chỉ x số tín chỉ đăng ký trong học kỳ.

3.2. Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/7/2023.

3.3. Hình thức nộp học phí:

Cách 1: Nộp học phí thông qua Cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn. Sinh viên có thể nộp học phí bằng các phương thức thanh toán (thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JBC…)), quét mã QR, thẻ nội địa (thẻ ATM) hoặc Internet Banking.

Cách 2: Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

­ Tên tài khoản:     Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long

­ Số tài khoản:       0035100010625006

 ­ Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Vĩnh Long

 ­ Nội dung:  Họ tên, MSSV, Nộp học phí học kỳ cuối năm 2023

Cách 3: Nộp học phí bằng tiền mặt

- Sinh viên nộp học phí bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán.

- Hoặc Sinh viên có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh, Phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc.

4. Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký học phần:

4.1. Sinh viên phải đăng ký học phần theo đúng thời gian thông báo.

4.2. Sinh viên đăng ký đúng các học phần bắt buộc theo TKB dự kiến và phải kiểm tra lịch học sau ngày công bố TKB chính thức để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng.

4.3. Nhà trường thông báo thời khóa biểu dự kiến và chính thức tại trang: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long

4.4. SV không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký.

4.5. Phụ trách đăng ký học phần và các công tác có liên quan:

- Đăng ký học phần: Thầy Luông - 093 1831 668 - Email: luongnv@ueh.edu.vn ; Phòng Đào tạo – 02703. 877 879 - Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ sinh viên: Cô Thảo - 0399 199 179 - Email: thaottl@ueh.edu.vn; Cô Hương Bình - 0939 998 398 - Email: binhlh@ueh.edu.vn

- Hỗ trợ liên quan học phí: Cô Thanh Mỹ -  0939 596 070. Email: mylt@ueh.edu.vn

4.6. Thời gian hủy học phần không rút học phí (không hoàn lại phí): trễ nhất trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

4.7. Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.

4.8. Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2024: Tháng 12/2023.

4.9. Sinh viên K46, K47, K48 nộp đơn đề nghị mở lớp học lại (lớp ngoài TKB dự kiến) HKC 2023 tại Phòng Đào tạo hạn cuối ngày 28/7/2023. (Thầy Nguyễn Văn Luông - Email: luongnv@ueh.edu.vn).

Chia sẻ