Lễ khai giảng Khóa đại học Vừa làm vừa học K2020 LTCĐ/Vĩnh Long 1 - K2020 LTTC/Vĩnh Long 1 Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Sáng ngày 07/3/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa Đại học liên thông từ Cao đẳng (K2020 LTCĐ/Vĩnh Long 1) và Khóa Đại học liên thông từ Trung cấp (K2020 LTTC/Vĩnh Long 1) - Chuyên ngành đào tạo: Kế toán Doanh nghiệp tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long với 92 sinh viên tham dự.

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Sáng ngày 29/02/2020, Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tại Vĩnh Long (Phân hiệu UEH Vĩnh Long) phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K14 trên 50 học viên tham dự.

Khai giảng lớp lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên

Sáng ngày 22/02/2020, Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tại Vĩnh Long (Phân hiệu UEH Vĩnh Long) phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa đào tạo Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (60 học viên tham dự) và Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (trên 130 học viên tham dự).

Phân hiệu UEH tại Vĩnh Long họp mặt tân niên Canh Tý năm 2020

Sáng ngày 31/01/2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý), Lãnh đạo cùng Trưởng, Phó các phòng ban của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đến thăm và dự họp mặt tân niên Canh Tý 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.