Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo khảo sát nhu cầu học lại học phần các khóa Đại học chính quy

02 tháng 03 năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thông báo về khảo sát nhu cầu học lại học phần các khóa Đại học chính quy - PHVL, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo (từ khóa 46 đến khóa 48)

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 01/03/2023 đến ngày 24/3/2023.

3. Mở lớp: Thời khóa biểu dự kiến Học kỳ giữa năm 2023 căn cứ vào số lượng khảo sát nhu cầu học này. Lớp học phần chỉ được mở khi số lượng sinh viên đăng ký và đóng học phí từ 30 sinh viên trở lên.

(Đối với sinh viên thi đạt tất cả các học phần không tham gia khảo sát)

4. Link thực hiện khảo sát: go.ueh.edu.vn/Khaosatnhucauhoclai2023

5. Một số lưu ý:

  • Phòng Đào tạo không giải quyết các trường hợp đề nghị mở lớp sau thời gian Khảo sát nhu cầu học (sau ngày 24/3/2023);
  • Sinh viên xem các học phần dự kiến mở lớp trong HKG năm 2023 và kế hoạch đăng ký học phần vào ngày 07/4/2023.
  • Sinh viên thắc mắc về học phần được mở lớp hạn chót ngày 14/4/2023, vui lòng liên hệ: Thầy Luông - Email luongnv@ueh.edu.vn, Thầy Đồng- Email: dongld@ueh.edu.vn
    • Địa điểm phòng Đào tạo: 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long;
    • Thời gian làm việc: sáng 7h30- 11h00, chiều từ 13h30- 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6;
  • Khảo sát này chỉ mang tính chất thống kê để Phòng Đào tạo căn cứ mở lớp học phần Học kỳ giữa năm 2023.

 

Chia sẻ