Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo xét chuyển điểm học phần Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 47, 48 - Đại học chính quy

01 tháng 03 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định học Tiếng Anh và Chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy;

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thông báo về kế hoạch xét chuyển điểm học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long và Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Khóa 47, 48 - ĐHCQ – PHVL, cụ thể như sau:

1.  Nội dung và các mốc thời gian

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

Ngày 07/3/2023 - 17g00 ngày 13/3/2023

Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần Tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Danh sách dự kiến)

Ngày 15/3/2023

Tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

3

Thời gian giải đáp thắc mắc (nếu có).

Từ ngày 15/3/2023-đến ngày 19/3/2023

Phòng Đào tạo - Bộ phận phụ trách

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần Tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Danh sách chính thức)

Ngày 24/3/2023

Tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

 

 2. Hướng dẫn đăng ký nộp chứng chỉ

Bước 1: Đăng nhập tài khoản.

 • Vào trang Portal cá nhân;
 • Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh;
 • Chọn chương trình đào tạo tương ứng sinh viên đang theo học.
 • Loại chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ;
 • K47 chọn đợt xét: Đợt 1 - Năm 2023 (K47 - ĐHCQ - PHVL);
 • K48 chọn đợt xét: Đợt 1 - Năm 2023 (K48 - ĐHCQ - PHVL);
 • Kê khai theo nội dung thông tin chứng chỉ: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number (TOEIC)/Candidate ID (IELTS)/CMND/CCCD);

Bước 2: Tải tập tin hình chứng chỉ.

 • Sinh viên bấm “Chọn tệp” để tải tập tin hình Phiếu điểm hoặc Giấy chứng nhận điểm thi Tiếng Anh quốc tế.
 • Chọn Lưu thông tin

Bước 3: Đăng ký chuyển điểm.

 • Tại giao diện Mục “Nộp chứng chỉ”.
 • Sinh viên bấm chọn Đăng ký chuyển điểm.
 • Chọn các học phần Tiếng Anh muốn chuyển điểm theo điểm quy đổi tương ứng.
 • Chọn Đăng ký để lưu thông tin.

3. Một số lưu ý:

- Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm Tiếng Anh trong Quy định học Tiếng Anh và Chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên Đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12/7/2021: http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1/2021-7-16-quy-dinh-hoc-tieng-anh-va-chuan-trinh-do-tieng-anh-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh

- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế là 02 (hai) năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm ngày 01/04/2021 trở về sau.

- Điểm chuyển các học phần Tiếng Anh được tính vào điểm trung bình tích lũy xét chuyên ngành (nếu có) và xếp loại tốt nghiệp, nhưng không tính vào điểm trung bình xét học bổng UEH.

- Thời gian xét chuyển điểm học phần Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra Tiếng Anh: tháng 3 và tháng 9 hằng năm. Sinh viên được tùy chọn số học phần Tiếng Anh chuyển đổi điểm và đợt xét chuyển. Tuy nhiên, 01 học phần Tiếng Anh chỉ được xét chuyển điểm 01 lần.

- Kết quả xét chuyển điểm học phần Tiếng Anh và chuẩn đầu ra Tiếng Anh có giá trị suốt khóa học, không tính theo thời hạn của chứng chỉ.

- Đối với học phần Tiếng Anh đã chuyển điểm, trường hợp sinh viên vẫn đăng ký học thì sẽ bị hủy kết quả chuyển điểm;

Nếu có vấn đề cần trao đổi, sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách: Phòng Đào tạo: Cô Nguyễn Thị Diễm Trang: Email: trangntd@ueh.edu.vn - SĐT: 02703 877879.

 

Chia sẻ