Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

03/08/2020 17:16 GMT+7

Số/Ký hiệu
1549/TB-ĐHKT-HĐGSCS
Ngày ban hành 03/8/2020
Người ký CHỦ TỊCH HĐGS CƠ SỞ UEH - GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng UEH
Bản đầy đủ Tải về

THÔNG BÁO
Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Thực hiện Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2020 theo thông báo của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS UEH) đã lập kế hoạch thực hiện và triển khai công tác xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo đúng quy trình, quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng đã tiến hành phiên họp ngày 21/7/2020 để xét hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của 09 (chín) ứng viên. Kết quả có 07 (bảy) ứng viên đủ các điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan; danh sách cụ thể như sau:

Stt

Họ tên

Ngành/
Chuyên ngành

Đăng ký xét công nhận

Nơi làm việc

1

 Trần Mai Đông

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2

 Lê Nhật Hạnh

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3

 Phạm Quang Huy

Kế toán

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

4

 Phùng Đức Nam

Tài chính doanh nghiệp

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

5

 Nguyễn Phong Nguyên

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

6

 Trần Quốc Trung

Quản trị kinh doanh và Tài chính

Phó giáo sư

Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM

7

 Lê Thị Phương Vy

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

            Ngày 03/8/2020, Hội đồng tiến hành phiên họp tiếp theo để nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, trao đổi trực tiếp với ứng viên những vấn đề có liên quan, và thẩm định năng lực ngoại ngữ chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên.  Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong phiên họp này có 07 (bảy) ứng viên chức danh Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định; gồm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

Stt

Họ tên

Ngành/
Chuyên ngành

Đăng ký xét công nhận

Nơi làm việc

1

 Trần Mai Đông

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2

 Lê Nhật Hạnh

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3

 Phạm Quang Huy

Kế toán

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

4

 Phùng Đức Nam

Tài chính doanh nghiệp

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

5

 Nguyễn Phong Nguyên

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

6

 Trần Quốc Trung

Quản trị kinh doanh và Tài chính

Phó giáo sư

Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM

7

 Lê Thị Phương Vy

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và cá nhân được biết. Nếu có ý kiến phản ảnh cho Hội đồng, xin gửi về Tổ Giúp việc (TS. Bùi Quang Hùng - Tổ Trưởng tổ Giúp việc HĐGSCS UEH, Trưởng phòng Nhân sự, điện thoại: 0944 229 119, email: bqhung@ueh.edu.vn), hạn cuối ngày 18/8/2020./-