Thông tin về Bài báo đăng trên trang điện tử ngày 31/7/2019

02/08/2019 11:37 GMT+7

Trường thông tin đến viên chức được rõ về quy định đào tạo một thạc sĩ, từ quá trình học tập cho hoàn tất chương trình, đến quá trình làm luận văn với người hướng dẫn khoa học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Theo đó, có 2 khái niệm khác biệt là: 1) Tổng thời lượng chương trình đào tạo (1,5 - 2 năm); và 2) Thời gian làm luận văn (6 tháng). Như vậy, mỗi chu kỳ của giảng viên khi hướng dẫn học viên làm luận văn chỉ tối đa trong vòng 6 tháng; trong thực tế tại Trường, chu kỳ này dao động trong khoảng 4 - 6 tháng. Khi kết thúc mỗi chu kỳ, giảng viên có thể nhận học viên mới để tiếp tục hướng dẫn.

Đối với nội dung Bài báo trên trang điện tử đề cập, thông tin chính thức của Trường như sau:

- Thứ nhất, TS. Đinh Công Khải đã kê khai không chính xác về số lượng luận văn đã hướng dẫn. Thực tế, TS. Đinh Công Khải chỉ hướng dẫn 52 luận văn tại Trường, không phải 240 như trong bảng Đăng ký công nhận đạt chuẩn phó giáo sư, do TS. Đinh Công Khải nhầm lẫn giữa số giờ quy đổi hoạt động hướng dẫn luận văn (là 240) với số luận văn đã hướng dẫn (chỉ là 52).

- Thứ hai, về số lượng học viên hướng dẫn, đối chiếu với Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT thì 2 tiến sĩ này không vượt quá số lượng theo quy định, cụ thể:

a. TS. Đinh Công Khải được hướng dẫn luận văn thạc sĩ từ tháng 12 năm 2010, tính đến nay là 8,58 năm. Trong thời gian này, TS. Đinh Công Khải đã hướng dẫn 52 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, tương đương với 52/8,58 = 6,06 luận văn/năm.

b. TS. Lê Nhật Hạnh được hướng dẫn luận văn thạc sĩ từ tháng 5 năm 2014, tính đến nay là 5,17 năm. Số học viên TS. Lê Nhật Hạnh đã hướng dẫn luận văn và bảo vệ thành công tại Trường là 22 học viên, tương đương với 22/5,17 = 4,26 luận văn/năm.

Vụ việc này Trường đã báo cáo giải trình với Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời đã phản hồi thông tin với trang điện tử liên quan.

Trường thông tin đến viên chức để nắm rõ sự việc nêu trên.

Trân trọng.