Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức UEH đợt 1 năm 2020

30/07/2020 22:35 GMT+7

 

1Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 1 năm 2020.

2. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, các ứng viên đạt vòng sơ tuyển vui lòng phản hồi vào Phiếu xác nhận dự thi/xét tuyển theo đường dẫn đính kèmhạn cuối đến hết ngày 06/8/2020.

3. Tiến độ thực hiện tổ chức Thi tuyển / Xét tuyển
  • Ngày 18/8/2020: Tổ chức thi tuyển (vòng 1) gồm các môn: Kiến thức chung, Tin học văn phòng
    - 08g00 tại A302, A401 (59C Nguyễn Đình Chiều, P.6,Q.3): Kiến thức chung (được tham khảo tài liệu);
    - 10g30 tại A302, A401 (59C Nguyễn Đình Chiều, P.6,Q.3): Tin học văn phòng.
  • Ngày 21/8/2020: Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách ứng viên thi tiếp vòng 2 qua email ứng viên; đồng thời, thông báo lịch thi Chuyên môn nghiệp vụ (Vòng 2) / Xét tuyển.
  • Ngày 25,26/8/2020: Dự kiến thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (Vòng 2) / Xét tuyển.
  • Ngày 31/8/2020: Dự kiến thông báo kết quả thi qua email ứng viên.
  • Ngày 15/9/2020: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng làm việc.