Thông báo tuyển dụng giảng viên tại Phân hiệu Vĩnh Long năm 2021

24/02/2021 15:49 GMT+7

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Trình độ tiến sĩ: Không giới hạn số lượng tuyển dụng.

- Trình độ thạc sĩ (trường hợp không tuyển được tiến sĩ ở vị trí cần tuyển): 07 người.

Chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:

STT

Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ

Chỉ tiêu

Đơn vị làm việc

Ghi chú

1

- Giảng viên bộ môn Kế toán tài chính. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ môn Kế toán quản trị. (Ứng tuyển)

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Kế toán

Mô tả

2

- Giảng viên bộ môn Ngân hàng. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ môn Tài chính công. (Ứng tuyển)

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Mô tả

3

- Giảng viên bộ môn Công nghệ thông tin. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ môn Hệ thống thông tin (Ứng tuyển)

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Công nghệ thông tin

Mô tả

4

- Giảng viên bộ môn Quản trị. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ môn Marketing và Du lịch.(Ứng tuyển)

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Quản trị

Mô tả

- 01 Giảng viên Quản trị kinh doanh (thuộc bộ môn Quản trị). (Ứng tuyển)

- 02 Giảng viên Marketing (thuộc bộ môn Marketing và Du lịch). (Ứng tuyển)

- 01 Giảng viên Quản trị du lịch và lữ hành (thuộc bộ môn Marketing và Du lịch). (Ứng tuyển)

Thạc sĩ

04

5

- Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị - Luật. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ môn Toán - Thống kê. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ. (Ứng tuyển)

- Giảng viên bộ Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh. (Ứng tuyển)

Tiến sĩ

Không giới hạn

Khoa Cơ bản

Mô tả

- 02 Giảng viên Luật kinh tế (thuộc bộ môn Lý luận chính trị - Luật). (Ứng tuyển)

- 01 Giảng viên tiếng Anh thương mại (thuộc bộ môn Ngoại ngữ). (Ứng tuyển)

Thạc sĩ

03

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

(1). Tốt nghiệp tiến sĩ hoặc thạc sĩ trở lên, trong đó phải thỏa điều kiện có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên và có ngành/chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng; đối với trình độ thạc sĩ ưu tiên ứng viên đang là nghiên cứu sinh hoặc ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài.

(2). Tiếng Anh: Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tối thiểu là B2 hoặc tương đương trở lên (riêng giảng viên bộ môn Ngoại ngữ trình độ tiếng Anh tối thiểu là C2 hoặc tương đương trở lên) theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ tiếng Anh kèm theo Kế hoạch này.

(3). Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(4). Độ tuổi dự tuyển: Không quá 35 tuổi đối với trình độ thạc sĩ và không quá 50 tuổi đối với trình độ tiến sĩ.

3. Chế độ đãi ngộ tại Phân hiệu Vĩnh Long

Ngoài các chế độ lương, thưởng và phúc lợi được hưởng dành cho viên chức của Phân hiệu theo quy định của Nhà nước và của Phân hiệu, các ứng viên trúng tuyển ký hợp đồng làm việc và cam kết phục vụ lâu dài tại Phân hiệu Vĩnh Long còn được hưởng các chế độ đãi ngộ như sau:

(1). Được hỗ trợ 01 (một) lần 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đối với viên chức có trình độ tiến sĩ.

(2). Được hỗ trợ chi phí đào tạo nghiên cứu sinh phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đối với viên chức có trình độ thạc sĩ. Mức hỗ trợ theo quy định của Phân hiệu. Trường hợp học nghiên cứu sinh tại UEH được hỗ trợ 100% học phí.

(3). Được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học và tài trợ, thưởng công bố quốc tế đối với viên chức có bài báo công bố quốc tế theo quy chế, quy định của UEH.

(4). Được miễn/giảm định mức giờ chuẩn, định mức nghiên cứu khoa học đối với viên chức được cử đi đào tạo/bồi dưỡng nước ngoài; được thưởng đối với viên chức hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ đúng hạn hoặc trước hạn và các khoản hỗ trợ khác khi viên chức hoàn thành chương trình đào tạo.

4. Quy trình tiến độ thực hiện

Bước 1. Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện từ  19/02/2021 - 19/3/2021.

Bước 2. Xét duyệt hồ sơ, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả tuyển dụng từ 19/3/2021 - 23/4/2021.

Bước 3. Thực hiện các thủ tục tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc từ 23/4/2021 - 31/5/2021.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm

(1). Mẫu thông tin trang bìa hồ sơ (theo mẫu);

(2). Giấy đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

(3). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập (6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

(4). Giấy khám sức khỏe (6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

(5). 01 tấm hình 4x6;

(6). Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:

a) Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

b) Bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ, bảng điểm toàn khóa. Trường hợp bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt có chứng thực đúng quy định;

c) Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học;

d) Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (nếu có);

đ) Giấy chứng nhận hưởng chính sách, ưu tiên (nếu có);

(7). Bản sao các bằng khen, giấy khen (nếu có).

 

Lưu ý: Các trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển sẽ không được hoàn trả lại hồ sơ.

6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

7. Thông tin liên hệ

Ông. Phạm Ngọc Phong – Chánh Văn phòng Phân hiệu, điện thoại: 02703.823.359, email: phongpn@ueh.edu.vn.