Công văn về việc đề cử thành viên tham gia HĐGSCS UEH năm 2020

29/04/2020 16:00 GMT+7

Số/Ký hiệu
813/ĐHKT-NS
Ngày ban hành 28/4/2020
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ các Quy định liên quan về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đề cử 15 (mười lăm) thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS UEH) theo danh sách đính kèm.

Trường xin thông tin đến các đơn vị được biết. Các ý kiến phản hồi, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ ông Bùi Quang Hùng, Trưởng phòng Nhân sự - Tổ trưởng Tổ Giúp việc HĐGSCS UEH, Email: bqhung@ueh.edu.vn - Số điện thoại: 0944 229 119.

Trân trọng,