Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo nộp các chứng chỉ xét chuẩn đầu ra Khóa 46 - Đại học chính quy

01 tháng 03 năm 2023

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và IC3 để xét chuẩn đầu ra Khóa 46 - ĐHCQ – PHVL đợt 1 năm 2023, như sau:

I. Các chứng chỉ cần nộp

1. Chứng chỉ ngoại ngữ

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và scan/chụp hình đính kèm file ảnh một trong các chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

Kinh doanh quốc tế

600

70

5.5

55

Quản trị; Ngân hàng; Thương mại điện tử; Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp; Kế toán doanh nghiệp

500

55

4.5

45

 • Thời hạn của chứng chỉ

- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên (trừ chứng chỉ tiếng Pháp/Nga) là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét chuẩn đầu ra. Cụ thể, để đủ điều kiện xét chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2023, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ ngày 01/4/2021 trở về sau.

 2. Chứng chỉ IC3

- Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và đính kèm file chụp hình các chứng chỉ IC3 (phiên bản GS3/GS4/GS5).

 II.  Nội dung và các mốc thời gian

 STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp chứng chỉ ngoại ngữ/IC3.

Ngày 07/3/2023 - 17g00 ngày 13/3/2023

Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ/IC3 (Danh sách dự kiến)

Ngày 15/3/2023

Tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có).

Ngày 15/3/2023-đến ngày 19/3/2023

Phòng Đào tạo

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra (Danh sách chính thức)

Ngày 24/3/2023

Tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

 

 III. Cách đăng ký nộp chứng chỉ

Các bước SV đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ, IC3 xét chuẩn đầu ra, như sau:

 • Vào trang Portal cá nhân;
 • Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh;
 • Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp. Trường hợp có 2 chương trình đào tạo sinh viên chọn nộp 2 lần.
 • Loại chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ/Chứng chỉ tin học;
 • Chọn đợt xét: Đợt 1 - Năm 2023 (K46 - ĐHCQ - PHVL);
 • Nội dung nộp từng loại chứng chỉ cụ thể, sinh viên xem mục 1 và 2.
 • Kiểm tra thông tin chứng chỉ đã nộp tại dòng “Danh sách các chứng chỉ đã nộp” các thông tin về chứng chỉ và “chờ thẩm tra”;
 • Nhấn “Lưu thông tin”.

 1. Chứng chỉ ngoại ngữ

Sinh viên chọn xét Chuẩn đầu ra CTĐT (mức điểm tối thiểu của Chứng chỉ) tương ứng với thông tin chứng chỉ khai báo bên dưới.

 • Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number (TOEIC)/Candidate ID (IELTS)/CMND/CCCD);
 • Tải file hình chứng chỉ/ giấy chứng nhận điểm, yêu cầu:

  + Sinh viên scan chứng chỉ/phiếu điểm thi định dạng file png/jpg;

  + Kịch thước file tối đa: 10Mb

+ Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin như bản gốc để phục vụ thẩm tra.

 2. Chứng chỉ IC3

 • Nhập đầy đủ các thông tin: ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên phải, trên dòng verify.certiport.com)
 • Cập nhật file hình chứng chỉ IC3, yêu cầu:

+ Chứng chỉ IC3 được scan hoặc chụp hình định dạng file png/jpg;

+  Kịch thước file tối đa: 10Mb

+ Lưu ý: Sinh viên không nộp kết quả thi từng phần của chứng chỉ IC3. Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin của chứng chỉ.

Lưu ý:

- Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm Tiếng Anh trong Quy định học Tiếng Anh và Chuẩn trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên Đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12/7/2021: http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1/2021-7-16-quy-dinh-hoc-tieng-anh-va-chuan-trinh-do-tieng-anh-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh

 • Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;
 • Sinh viên Khóa 46 ĐHCQ nộp chứng chỉ ngoại ngữ, IC3 để xét chuẩn đầu ra, không xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh;
 • Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong chứng chỉ đã nộp;

Nếu có vấn đề cần trao đổi, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách:

Cô Nguyễn Thị Diễm Trang: Email: trangntd@ueh.edu.vn - SĐT: 02703 877879.

 

Chia sẻ