Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

24/11/2021 09:20 GMT+7

Số/Ký hiệu
1992/TB-ĐHKT-HĐGSCS
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký CHỦ TỊCH HĐGS CƠ SỞ UEH - GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng trường
Bản đầy đủ Tải về

Thực hiện Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2021 theo thông báo của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS UEH) đã lập kế hoạch thực hiện và triển khai công tác xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo đúng quy trình, quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng đã tiến hành phiên họp ngày 18/11/2021 để xét hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của 05 (năm) ứng viên. Kết quả có 04 (bốn) ứng viên đủ các điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan; danh sách cụ thể như sau:

Stt

Họ tên

Ngành/

Chuyên ngành

Đăng ký xét công nhận

Nơi làm việc

1

Lê Nhật Hạnh

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2

Trần Đăng Khoa

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3

Võ Tất Thắng

Kinh tế phát triển

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

4

Đoàn Anh Tuấn

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

            Ngày 23/11/2021, Hội đồng tiến hành phiên họp tiếp theo để nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, trao đổi trực tiếp với ứng viên những vấn đề có liên quan, và thẩm định năng lực ngoại ngữ chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên.  Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong phiên họp này có 04 (bốn) ứng viên chức danh Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định; gồm:

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

Stt

Họ tên

Ngành/

Chuyên ngành

Đăng ký xét công nhận

Nơi làm việc

1

Lê Nhật Hạnh

Quản trị kinh doanh

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2

Trần Đăng Khoa

Quản trị kinh doanh

Phó giáo

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3

Võ Tất Thắng

Kinh tế phát triển

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

4

Đoàn Anh Tuấn

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và cá nhân được biết. Nếu có ý kiến phản ảnh cho Hội đồng, xin gửi về Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở UEH (PGS.TS. Trần Tiến Khai, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, điện thoại: 098 864 9679, email: khaitt@ueh.edu.vn), hạn cuối ngày 07/12/2021./.