Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

26/12/2019 17:35 GMT+7

 

1. Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2019

2. Tiến độ thực hiện tổ chức thi/xét tuyển
  • Ngày 07/01/2020: Tổ chức thi (vòng 1) gồm các môn: Kiến thức chung, Tin học văn phòng
            - 08g00 tại A303 (59C Nguyễn Đình Chiều, P.6,Q.3): Kiến thức chung;
            - 10g30 tại A303 (59C Nguyễn Đình Chiều, P.6,Q.3): Tin học văn phòng.
  • Ngày 10/01/2020: Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách ứng viên thi tiếp vòng 2 qua email ứng viên. 
  • Ngày 15,16/01/2020: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (Vòng 2)/xét tuyển.
  • Ngày 20/01/2020: Dự kiến thông báo kết quả thi qua email ứng viên.
  • Ngày 03/02/2020: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng làm việc.