Thông báo về việc mở cửa các khu vực tự học ngoài giờ hành chính để sinh viên học tập và ôn thi kết thúc học kỳ đầu năm 2019

10/05/2019 14:58 GMT+7

Số/Ký hiệu
1000/ĐHKT-VP
Ngày ban hành 10/5/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Căn cứ Công văn số 1152/ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 6 năm 2018 về khung thời gian đào tạo năm 2019;

Để tạo điều kiện cho sinh viên học tập và ôn thi kết thúc học kỳ đầu năm  2019, Trường bố trí các khu vực tự học ngoài giờ hành chính cho sinh viên tại các cơ sở A, B, E; cụ thể như sau:

1. Địa điểm, khu vực tự học ngoài giờ

- Khu vực tự học tại Cơ sở A (tầng trệt);

- Khu vực tự học tại Cơ sở E (tầng trệt);

- Phòng tự học IPC và ACB của Thư viện tại Cơ sở B (lầu 1).

2. Thời gian

Mở cửa các khu vực tự học nêu trên đến 22g30 mỗi ngày, từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 25/5/2019.

3. Một số lưu ý

- Sinh viên có nhu cầu tự học ngoài giờ khi đến trường phải đeo thẻ sinh viên;

- Tự bảo quản tài sản cá nhân trong thời gian tự học tại Trường;

- Thực hiện nghiêm túc nội quy khu vực tự học.

4. Các đơn vị thuộc Trường triển khai phục vụ sinh viên với trách nhiệm cao nhất, cụ thể:

- Văn phòng trường: Bố trí bảo vệ trực; kiểm tra thẻ sinh viên, thường xuyên tuần tra khu vực tự học nhằm phát hiện kẻ gian lấy cắp tài sản của Trường và của sinh viên;

- Phòng Cơ sở vật chất: Bảo đảm đủ ánh sáng, vệ sinh sạch sẽ các khu vực tự học; kiểm tra việc mở, tắt các thiết bị điện;

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Phục vụ giữ xe cho sinh viên;

- Thư viện: Mở cửa phòng tự học IPC và ACB (lầu 1 Cơ sở B) phục vụ sinh viên;

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên: Vận động sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong khu vực tự học;

- Các đơn vị quản lý đào tạo, khoa/viện đào tạo và Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí thông tin cho sinh viên được biết./-

 

Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH.                                                            
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký và đóng dấu)
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong