Hội thảo quốc gia: “Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật đất đai 2024”

Luật Đất đai là một luật có ảnh hưởng một cách sâu sắc, toàn diện, liên tục, mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, xã hội, và đối với lĩnh vực quốc phòng-an ninh, chủ quyền quốc gia. Do đó, Nhà nước ta luôn có sự quan tâm, chú trọng xây dựng, hoàn thiện và phát triển Luật Đất đai phù hợp với xu hướng kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật có liên quan và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 diễn ra vào ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai 2024, thay thế Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Tuy chưa có hiệu lực thi hành, song dự báo các quy định mới của Luật Đất đai 2024 sẽ có tác động rất lớn đến xu hướng phát triển kinh tế, luật và quản lý nhà nước.

Trước những tác động đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật đất đai 2024”, nhằm tập trung chia sẻ, trao đổi những quan điểm, nghiên cứu mang tính nền tảng, đột phá, những phân tích, lập luận cho sự tác động, ảnh hưởng qua lại của Luật Đất đai mới này đến các lĩnh vực luật khác, đến tốc độ, xu hướng phát triển kinh tế, nhằm đảm bảo khả năng vận dụng tốt vào thực tiễn quản lý, giải quyết các quan hệ pháp luật liên quan, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam trong đó chú trọng đóng góp cho sự phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - vì một Mekong bền vững.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội gắn kết, chia sẻ giữa những nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau về tác động của Luật Đất đai đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, pháp lý và quản lý Nhà nước liên quan đối với chủ đề: “Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật đất đai 2024”. Hội thảo xây dựng chủ đề xoay quanh các vấn đề: hiệu quả quản lý nhà nước gắn với công tác quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng đất trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, quy hoạch đất ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn; hiệu quả luật Đất đai trong xu hướng phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước. Hội thảo được tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (04/12/2019 - 04/12/2024).

 • Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).
 • Thời gian: Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024.
 • Địa điểm: Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long - Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 • Các chủ đề chính:

Hội thảo diễn ra với phiên toàn thể và 3 phiên song song, gồm các chủ đề chính:

 • Quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
 • Kinh tế đất đai và kinh doanh bất động sản: Cơ hội mới từ Luật Đất đai 2024;
 • Luật Đất đai 2024 trong xu hướng phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước.

(Thư mờiQuy định thể lệ bài tham luận, các vấn đề liên quan đến Hội thảo, vui lòng xem link đính kèm).

Mốc thời gian quan trọng:

 • Ngày 19/5/2024           Hạn chót nộp toàn văn bài viết
 • Ngày 30/5/2024           Hạn chót phản biện và thông báo chấp nhận bài viết
 • Ngày 21/6/2024           Hội thảo diễn ra

Tạp chí bảo trợ: Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á – JABES - Số đặc biệt về chủ đề Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật đất đai 2024.

Cơ hội xuất bản:

 • Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN;
 • Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á JABES: Các bài đạt chất lượng được giới thiệu đăng Số đặc biệt về chủ đề Kinh tế, luật, quản lý và phát triển bền vững dưới tác động của Luật đất đai 2024.

Thông tin nhận bài viết:

   Bài viết nộp trực tiếp vào email: dungttt@ueh.edu.vn

   (ThS. Trần Thị Thuỳ Dung; Điện thoại: 0969792989).