Hội thảo Khoa học Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần 5 (ACBES 2023)

Tổ chức: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)

Chủ trì: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối tác: Universitas Padjadjaran, Indonesia & Krirk University, Thailand.

CHỦ ĐỀ:

 • Đầu tư, Thương mại và Toàn cầu hóa
 • Tài chính quốc tế
 • Chính sách tài khóa và tài chính công
 • Kinh tế Nông nghiệp, Nghèo đói, Bất bình đẳng, và Kinh tế Môi trường
 • Việc làm, Thu nhập, và Phát triển nguồn nhân lực
 • Đổi mới, Sáng tạo, và Tinh thần khởi nghiệp
 • Kế toán và Kiểm toán
 • Phát triển các lĩnh vực kinh tế và các ngành công nghiệp
 • Quản trị kinh doanh
 • Phát triển kinh doanh
 • Chính sách phát triển vùng
 • Kinh tế sức khỏe
 • Tài chính và Ngân hàng
 • Kinh tế và Luật
 • Kinh tế tài chính
 • Công nghệ tài chính Fintech
 • Kinh tế tiền tệ
 • Kinh tế học thể chế
 • Bảo hiểm và Việc làm
 • Kinh tế Thực phẩm, Nông nghiệp & Nông thôn

DIỄN GIẢ CHÍNH

GS. Han Woo Park

Yeungnam University, South Korea

Tổng Biên tập Journal of Contemporary Eastern Asia, Quality & Quantity

GS. Pham Hoang Van (Van Pham)

Baylor University, United States of America

GS. Rosalie L. Tung

The Ming & Stella Wong Professor of International Business, Simon Fraser University, Canada

Tổng biên tập nhiệm kỳ 2023-2025 Journal of International Business Studies

Nguyên Hiệu trưởng Academy of Management và Academy of International Business

Prof. Almas Heshmati

Jönköping University, Sweden

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 • Ngày 15/6/2023: Hạn chót nhận bài.
 • Ngày 30/6/2023: Thông báo chấp nhận bài viết.
 • Ngày 15/7/2023: Hạn cuối đăng ký tham dự.
 • Ngày 30/7/2023: Hạn chót thanh toán phí tham dự cho bài được chấp nhận.
 • Ngày 16–18/8/2023: Hội thảo diễn ra.

GIẢI THƯỞNG CHO BÀI XUẤT SẮC NHẤT

 • 200 USD: Giải thưởng cho nghiên cứu xuất sắc nhất.

CƠ HỘI XUẤT BẢN NGHIÊN CỨU

BÀI VIẾT THAM DỰ

Hướng dẫn gửi bài vui lòng xem thêm tại trang: https://acbes.ueh.edu.vn/submission/

Tác giả gửi bài tại website ACBES 2023 http://jabes.ueh.edu.vn/Account/Login

Vui lòng đăng ký tài khoản trên phiên bản tiếng Anh của website và nộp bài tham dự ACBES 2023. Phí tham dự ACBES như sau.

Phí đóng sớm được áp dụng cho các tác giả hoàn tất thanh toán đăng ký đến ngày 20/7/2023.

 

Phí tham gia

Tác giả

Sinh viên/Khách tham dự

Phí đóng sớm
(Đến ngày 20/7/2023)

150 USD (3.000.000 VND)

100 USD (2.000.000 VND)

Phí tiêu chuẩn

200 USD (4.000.000 VND)

150 USD (3.000.000 VND)

 

 ________________________________

 

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: www.acbes.ueh.edu.vn hoặc liên hệ email: acbes@ueh.edu.vn

Ngoài ra, tất cả các thông tin mới về các sự kiện của JABES, ACBES sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin chính thức của JABES:

·       JABES Facebook: https://www.facebook.com/jabes.ueh.edu.vn

·       ACBES Facebook: https://www.facebook.com/acbes.jabes

·       JABES Website: http://www.jabes.ueh.edu.vn/

·       ACBES Website: www.acbes.ueh.edu.vn

·       JABES on Emerald Group Publishing: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes

·       JABES Youtube: http://shorturl.at/jnoOR