Quản lý Đô thị thông minh và sáng tạo

Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo (Executive Master of Smart City and Innovation Management) trang bị cho người học có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực làm chủ các lĩnh vực quản lý, khoa học công nghệ có liên quan đến các giải pháp tích hợp quy hoạch, thiết kế đô thị, đặc biệt là các đô thị thông minh. Kết thúc khóa đào tạo, người học được trang bị phương pháp tư duy logic, kiến thức quản lý và khoa học cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo và giải quyết tốt những vấn đề quản lý, khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đô thị nói chung và đô thị thông minh nói riêng, thích hợp với tiến bộ chung của môi trường kinh tế - xã hội.

Thí sinh có mong muốn phát triển chuyên môn và quản lý trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, các trường đại học /viện nghiên cứu và các tổ chức tư nhân, các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực đô thị, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý và quy hoạch cơ sở hạ tầng - giao thông, quản lý dự án đầu tư và phát triển địa ốc hoặc khu đô thị, kiến trúc, môi trường.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

  • Kiến thức chung: 11 tín chỉ
  • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 37 tín chỉ
  • Luận văn: 16 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 64 tín chỉ