Phân hiệu UEH Vĩnh Long-Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương đợt 1 năm 2023 (Khóa 4)

01 tháng 02 năm 2023

Được sự ủy nhiệm của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính), Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai kế hoạch mở lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương đợt 1 năm 2023 (Khóa 4)”, với các nội dung sau:

1. Mục đích khóa học :

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng lãnh đạo cho công chức cấp Phòng; Chứng chỉ hoàn thành chương trình là một trong những điều kiện để chuẩn hóa, bổ túc hồ sơ, đồng thời là cơ sở bổ nhiệm cán bộ vào chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương.

2. Thành phần học viên tham dự :

Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương; Cán bộ quy hoạch vị trí lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương.

Cán bộ, công chức, viên chức đang có nhu cầu.

3. Chương trình: theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

4. Hình thức, thời gian khóa học, dự kiến khai giảng và hạn đăng ký :

-  Hình thức học   : Trực tuyến (các buổi tối ngày thứ, ngày thứ Bảy và CN)

- Thời gian khóa học: 10 ngày, kể cả thời gian làm đề án cuối khóa

-  Khai giảng: dự kiến 08g00, ngày 04/03/2023 (thứ Bảy)

-  Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 25/02/2023

5. Kinh phí học tập4.000.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

6. Chứng chỉ : do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) cấp chứng chỉ theo quy định. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc và tất cả các ngành

Thông tin chi tiết:

- Phòng Đào tạo: Thầy Nguyễn Văn Luông - ĐT: 0931 831 668 Email: luongnv@ueh.edu.vn

- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông: Hotline: 02703 823 443

Mãu đăng ký trực tuyến:

Chia sẻ