Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp-Khóa 75.

03 tháng 02 năm 2023

Căn cứ quyết định số 4655/QĐ-BGDĐT, ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long. Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”.

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long thông báo mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Khóa75.

1. Mục tiêu khóa học:

Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu năng lực quản lý kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng; trao đổi kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề mà kế toán trưởng thường gặp trong thực tế.

2. Nội dung chương trình:

Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm 10 chuyên đề.

3. Tiêu chuẩn học viên:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên, có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán:

-  Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

-  Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

4. Thời gian khai giảng :  04/03/2023

5. Hình thức học: Online vào các ngày trong tuần, Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần.

6. Học phí trọn gói:  2.500.000 đồng/học viên/khóa học (bao gồm tiền tài liệu, chi phí thi và chi phí cấp chứng chỉ theo phôi của Bộ Tài chính).

7. Quyền lợi của học viên:

Kết thúc khóa học những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kế toán trưởng. Chứng chỉ này là căn cứ quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 điều 53 của Luật kế toán. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

8. Đăng ký nhập học: Học viên có nhu cầu đăng ký trước ngày 01/03/2023.

9. Hồ sơ nhập học gồm:

-  Một (01) bản sao (công chứng) bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp kinh tế - tài chính, kế toán – kiểm toán.

-  Hai (02) ảnh 3x4.

-  Đơn xin học (theo mẫu).

Thông tin liên hệ

Khoa Tài chính – Ngân hàng – UEH – Phân hiệu Vĩnh Long

  • Cô Đoàn Thị Thanh Hoà – Điện thoại 0913.177.292 – Email: hoadtt@ueh.edu.vn.
  • Cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc-Điện thoại:0988.268.196-Email:ngocnta@ueh.edu.vn.

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Chia sẻ