Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp-Khóa 73.

26 tháng 10 năm 2022

Căn cứ quyết định số 4655/QĐ-BGDĐT, ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long. Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”.

1. Mục tiêu khóa học:

Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu năng lực quản lý kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng; trao đổi kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề mà kế toán trưởng thường gặp trong thực tế.

2. Nội dung chương trình:

Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm 10 chuyên đề.

3. Tiêu chuẩn học viên:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên, có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán:

-  Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

-  Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

4. Dự kiến Khai giảng: Ngày 26/11/2022.

5. Hình thức học: ONLINE (Thời gian học: 02 tháng Học vào các ngày trong tuần, Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần).

6. Thời gian đăng ký: đến ngày 24/11/2022.

7. Học phí: 2.500.000 đồng/học viên/khóa học (Bao gồm tài liệu, chi phí thi, cấp chứng chỉ theo phôi của Bộ tài chính).

8. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Một (01)  bản sao (công chứng) bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc lĩnh vực Kinh tế - Tài chính-Kế toán-Kiểm toán.

- Hai (02) ảnh 3x4.

- Đơn xin học có xác nhận của cơ quan về thời gian công tác. (Mẫu đơn download tại đây)

Thông tin liên hệ:

Khoa Tài chính – Ngân hàng – UEH – Phân hiệu Vĩnh Long

  • Cô Đoàn Thị Thanh Hoà – Điện thoại 0913.177.292 – Email: hoadtt@ueh.edu.vn.
  • Cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc-Điện thoại:0988.268.196-Email:ngocnta@ueh.edu.vn.

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Chia sẻ