Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 4492/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 47 năm 2021. Trong đó, Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành và UEH - Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển sinh 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/chuyên ngành (trong đó 04 ngành UEH - Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh toàn quốc gồm Ngành Kinh doanh nông nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Ngôn ngữ Anh).

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ tuyển sinh năm 2021

Để tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm 2020, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh năm 2021, sáng ngày 11/12/2020, Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tuyển sinh năm 2021.

Đại học Kinh tế TP.HCM xét tuyển bổ sung (Đợt 1) Đại học Chính quy - Năm 2020 Tại Phân hiệu Vĩnh Long - Mã trường: KSV

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Phân hiệu trường Đại học Kinh tế Tp.HCM tại tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 79/QĐ- ĐHKT-PHVL, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Chính quy Về việc xác định mức điểm tối thiểu hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 46 -ĐHCQ (KSV) dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tình hình nhập học của thí sinh. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển bổ sung (đợt 1) Đại học chính quy – Năm 2020 tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV), như sau:

Từ 16 điểm tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp đăng ký xét tuyển các nguyện vọng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - cơ sở Vĩnh Long

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Cơ sở Vĩnh Long (UEH Vĩnh Long) mới được thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2020. Do đó, khác với cơ sở đào tạo tại TP.HCM, cơ sở UEH Vĩnh Long không có điểm chuẩn của năm trước để tham khảo khi xác định điểm chuẩn theo điểm tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào trường