Chi hội Tin học Phân hiệu Vĩnh Long triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên, viên chức và sinh viên UEH-Phân hiệu Vĩnh Long

30 tháng 11 năm 2022

Nhằm triển khai các ứng dụng hỗ trợ nghiên cứu và học tập cho giảng viên, viên chức và sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long). Ngày 29-11-2022, Chi hội Tin học Phân hiệu Vĩnh Long phối hợp với câu lạc bộ giảng viên nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đến hơn 40 thầy, cô và sinh viên các khóa lớp đại học chính quy đang học tại Phân hiệu.

Đại biểu tham dự buổi triển khai ứng dụng chụp ảnh lưu niệm

Các công cụ được chọn triển khai trong đợt này gồm:

Phát biểu tại buổi triển khai ứng dụng, ThS Nguyễn Thị Thý Liễu, Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu Vĩnh Long biểu dương tập thể BCH Chi hội Tin học Phân hiệu Vĩnh Long đã có những nỗ lực trong nghiên cứu và chuyển giao các phần mềm đến các thành viên Chi hội và viên chức, sinh viên quan tâm. Các phần mềm này nếu ứng dụng tốt sẽ góp phần hữu ích trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên, viên chức, sinh viên. Đặc biệt là các phần mềm có ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để góp phần thực hiện đạt hiệu quả Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo năm 2022 theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ban Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long mong muốn trong thời gian tới Chi hội phối hợp với các câu lạc bộ, các đơn vị để tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú hơn. BCH Chi hội Tin học cử thành viên nghiên cứu sâu hơn các phần mềm đã được triển khai từ Cơ sở chính để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động của giảng viên, viên chức và sinh viên Phân hiệu.

ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu, Phó Giám đốc Thường trực Phân hiệu Vĩnh Long phát biểu tại buổi triển khai ứng dụng.

ThS. Lê Duy Đồng, Chi hội trưởng Chi hội Tin học Phân hiệu Vĩnh Long trình bày ứng dụng OverLeaf Latex tại buổi triển khai ứng dụng

ThS. Nguyễn Thị Xuân Đào, Chi hội phó Chi hội Tin học Phân hiệu Vĩnh Long trình bày ứng dụng đồ họa tại buổi triển khai ứng dụng

ThS. Lê Hoàng Son, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Tin học Phân hiệu Vĩnh Long trình bày ứng dụng Google Search Operator tại buổi triển khai ứng dụng.

Một số hình ảnh khác tại buổi triển khai ứng dụng

Tin, bài, ảnh: Chi Hội tin học, Phòng Tuyển sinh - Truyền thông Phân hiệu Vĩnh Long

 

Chia sẻ