Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương (Khóa 66), Chuyên viên chính và tương đương (Khóa 20)

01 tháng 02 năm 2023

Được sự ủy nhiệm của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính), Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai kế hoạch mở “Lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương (Khóa 66),Chuyên viên chính và tương đương (Khóa 20) đợt 1 năm 2023”, với các nội dung sau:

1. Đối tượng tham dự:

-   Đối với ngạch chuyên viên và tương đương: Cán bộ, CCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long và cá nhân có nhu cầu.

-  Đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương: có hệ số lương từ 3.00 trở lên hoặc đang giữ vị trí phó/trưởng.

2. Chương trình, tài liệu và giảng viên:

-   Nội dung chương trình, tài liệu :  theo quy định của Bộ Nội vụ

-  Giảng viên : là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và giảng viên thỉnh giảng của các Trường, Học viện tại Tp.HCM và Hà Nội.

3. Hình thức học và dự kiến khai giảng :

-   Hình thức học : Trực tuyến (các buổi tối ngày thứ, ngày thứ Bảy và Chủ nhật)

-   Khai giảng: dự kiến 08g00, ngày 04/03/2023 (thứ Bảy)

-  Hạn đăng ký: đến hết ngày 25/02/2023

4. Kinh phí học tập :

- Ngạch Chuyên viên : 3.200.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

- Ngạch Chuyên viên chính : 3.500.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

Chứng chỉ : do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) cấp chứng chỉ theo quy định. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc và tất cả các ngành

Thông tin chi tiết liên hệ:             

  - Phòng Tuyển sinh – Truyền thông: 02703 823 443

 - Phòng Đào tạo

  • Mr. Nguyễn Văn Luông (Phòng Đào tạo) - Điện thoại: 0931 831 668 Email: luongnv@ueh.edu.vn

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

Chia sẻ