Thời khóa biểu chính thức Khóa 48 Đại học chính quy tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

28 tháng 09 năm 2022

Phân hiệu Vĩnh Long - Thời khóa biểu chính thức Khóa 48 Đại học chính quy tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long thông tin thời khóa biểu Khóa 48 - Đại học chính quy, như sau

1. Thời khóa biểu Khóa 48 - Đại học chính quy xếp theo đơn vị đào tạo: Xem chi tiết file tại đây

2. Thời khóa biểu Khóa 48 - Đại học chính quy xếp theo chuyên ngành: Xem chi tiết file tại đây

 

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ