Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, Chuẩn đầu ra tiếng Anh, IC3 Khoá 46, 47 ĐHCQ

16 tháng 09 năm 2022

Phòng Đào tạo - PHVL thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh và IC3 cho các Khóa 46, 47- Đại học chính quy Đợt tháng 9 năm 2022 như sau:

- Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_dự kiến: tại đây

- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_dự kiến: tại đây

Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: 14g00 ngày 21/9/2022.

Sinh viên có thắc mắc về danh sách dự kiến, vui lòng liên hệ: từ 14g00 ngày 15/9/2022 đến 16g00 ngày 20/9/2022: Thầy Luông – luongnv@ueh.edu.vn

Một số lưu ý: 

1. Sinh viên phải đạt được chuẩn trình độ tiếng Anh trong quá trình học như sau: 

 

Thời điểm

Mức chuẩn tối thiểu

sinh viên cần đạt

Ghi chú

Điều kiện để sinh viên đăng ký học tiếp các học phần của Học kỳ 5.

Sinh viên phải đạt học phần tiếng Anh phần 1 và học phần tiếng Anh phần 2.

Nếu sinh viên không đạt được chuẩn tiếng Anh trong quá trình học sẽ bị giới hạn số tín chỉ đăng ký. Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 10 tín chỉ/học kỳ.

Điều kiện để sinh viên đăng ký học tiếp các học phần của Học kỳ 7 (đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp).

Sinh viên phải đạt học phần tiếng Anh phần 3 và học phần tiếng Anh phần 4.

 

 (Điều 5 của quy định về việc học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ)

 

2. Đối với trường hợp sinh viên được giải quyết chuyển điểm vào đợt tháng 9/2022 nhưng sinh viên có đăng ký và đang học Tiếng Anh Phần 3 (theo chương trình đào tạo tương ứng). Điểm chuyển học phần tiếng Anh P3 chỉ được tính vào Điểm trung bình tích lũy học tập khi sinh viên làm Giấy đề nghị hủy học phần không rút phí, cụ thể:

+ Mẫu Giấy hủy học phần: tải file   

+ Từ ngày 15/9 đến 20/9/2022, sinh viên gửi Giấy đề nghị hủy học phần Tiếng Anh qua email cho Thầy Luông – luongnv@ueh.edu.vn  để cập nhật điểm RT _Điểm hủy học phần trong tài khoản sinh viên.

 

Trường hợp sinh viên đã thực hiện hoặc không chuyển điểm học phần TAP3, vui lòng bỏ qua lưu ý số 2.

Tin: Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long

 

Chia sẻ